ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုု (ဓါတ္ပံုု)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္ေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕တိုု႕ ယေန႕ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ Horizon Village & Resort တြင္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုု ေဆြးေႏြးေနစဥ္။