ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္း မွ အစည္းအေ၀း အဖြင့္မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္။ (၂၈/၀၄/၂၀၁၇)