ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္၍ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိနိႈင္းေရးေကာ္မတီ”၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၇)ရက္။

18527036_1493354807406152_9107144544584922000_o