၂၁ ပင္လံုု ဒုုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေရးကိစၥ UNFC အေရးေပၚ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း က်င္းပ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ေမလ ၂၂ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္။

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္ေပါင္းစုု အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၏ အေရးေပၚ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ကိုု ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်ုုင္းမိုုင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ နံနက္ ၉  နာရီက စတင္က်င္းပေနသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုု ဒုုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္မည္ မတက္ေရာက္မည္ ဆိုုသည့္ကိစၥ ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ DPN အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တက္ေရာက္မည္ မတက္ေရာက္မည္ ဆိုုသည့္ ကိစၥမ်ားကိုု အဓိက ေဆြးေႏြး ဆံုုးျဖတ္သြားရန္ ရွိသည္ဟုု သိရသည္။

ထိုု႕အျပင္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရး ဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN မွ ခူးဦးရယ္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕တုုိ႕ ေတြ႕ဆံုုညွိႏွိဳင္းခဲ့သည့္ NCA ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီခ်က္ အခ်က္ ၉  ခ်က္ကိုု ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသံုုးသပ္ၿပီး ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သြားရန္ရွိသည္ဟုု သိရသည္။

ယေန႕ က်င္းပသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အေရးေပၚ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကိုု UNFC အဖြဲ႕မွ ႏုုတ္ထြက္စာတင္ထားသည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO မွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝ အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ WNO အဖြဲ႕မွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုုးတက္ေရးပါတီ KNPP ၊ ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ SSPP ၊ ရခိုုင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးေကာင္စီ ANC၊ လားဟူဒီမိုုကရက္တစ္ အစည္းအရံုုး LDU ႏွင့္  ဝ အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ WNO အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္သည္။