FPNCC ရပ္တည္ခ်က္ လက္မခံႏိုုင္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေျပာ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ေမလ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ အင္န္စီေအ လမ္းေၾကာင္းအား လွ်စ္လ်ဴရႈျပီး ဒုတိယ လမ္းေၾကာင္း ဆိုသည့္ အေခၚအေ၀ၚကို သံုးစြဲလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္  ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို မလုိလားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွ ေျပာသည္။

မၾကာမီွက “၀” ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးပါတီ (UWSP) ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ (၇) ဖြဲ႔မွ ပန္းခမ္း(ပန္ဆန္း) အစည္းအေ၀း၏ ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း အင္န္စီေအ လမ္းေၾကာင္းကို လက္မခံပဲ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ရန္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္အေပၚ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွ တုန္႔ျပန္ေျပာဆို သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီကေန႔ က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုုညီလာခံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ အနာဂတ္ နိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ၾကရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္း လုံးညီ ညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကိုေရွးရႈၿပီး လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီ မၽွမႈႏွင့္ တရားမၽွတမႈ တို႔ကိုအေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္နဲ႔အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္အဝရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္  NCA တြင္ သေဘာတူ ညီခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာသည္။

“အဲဒါဟာ NCA လမ္းေၾကာင္းရဲ့ ပန္းတိုင္ပဲျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား ယေန႔ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အခ်က္ အားလုံးအတြက္ ျခဳံငုံမိၿပီးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ ရွိနိုင္ပါတယ္။ ဒါကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး အျခားလမ္းေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္လမ္းေၾကာင္း၊ ဒုတိယလမ္းစဥ္ဆိုတဲ့ အေခၚ အေဝၚ ေတြသုံးစြဲလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို မလိုလားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ေျပာသည္။

“ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာေရး လမ္းစဥ္က ေသြဖည္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေရးလမ္းစဥ္၊ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး အာဏာရ ယူေရး လမ္းစဥ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးလမ္းစဥ္တို႔ကိုသာ ဦးတည္ ေနေၾကာင္း ယူဆရမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးက ဆက္ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ႏိုင္ငံရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟာဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ မေသြမဖီ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ လုပ္ ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ NCA လမ္းေၾကာင္းကို ေလၽွာက္လွမ္းရာမွာလည္း တပ္မေတာ္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ()ရပ္နဲ႔အညီ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္မွ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ တင္သြင္းခဲ့သည့္ စာတမ္း ၇၂ ေစာင္ကို ေလ့လာသည့္အခါတြင္ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ အေျခခံအယူ အဆမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုသည့္ ဖက္ဒရယ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလြန္အကၽြံ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ေန သည္ကိုလည္း သတိျပဳမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုက ေရစီအေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေပၚ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားစြာထားရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ မ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွ သတိေပး ေျပာဆိုသြားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လက္နက္ခ်ခိုင္းသည့္ စာခ်ဳပ္မ ဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ “ႏိုင္ငံေရး လမ္းျပေျမပုံသည္ အခိုင္အမာ သေဘာတူျပ႒ာန္းထားၿပီး တိက်စြာေလၽွာက္လွမ္းရမည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ထြက္ရပ္လမ္းပဲ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ NCA မွာပါရွိတဲ့ အာမခံခ်က္မ်ားကို ရယူၿပီး လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ား ကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ရဲရဲရင့္ရင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ မွ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္၏ မူ ၆ ခ်က္ကို ဆက္လက္စြဲကိုုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုုခဲ့သည္။

ယေန႔ ျပန္လည္စတင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံကို ၀ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုုင္ငံေရး ညိႈႏိုႈင္းေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီမွ ကိုုယ္စား လွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ညီလာခံကို ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။