ျပည္ေထာင္စုု သေဘာတူညီခ်က္မ်ား တိုုင္းရင္းသား အားလံုုးကို ကိုုယ္စားမျပဳဟု  UNFC ေျပာ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇြန္လ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ေခၚ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွ ျပည္ေထာင္စု အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက ေျပာလိုုက္သည္။

“၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀းက အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို အတည္ယူခဲ့ၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီဟာက တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳသလို တစ္တိုင္းျပည္လံုးကိုလည္း လႊမ္းၿခံဳ မႈမရွိလို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု UNFC ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လမွ ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ တြင္ စတင္က်င္းပသည့္ ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ( UNFC) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ၿပီးသူက “ေနာက္တစ္ခုက ၂၁ ရာစုပင္လံု ပထမအစည္းအေ၀းမွာ က်ေနာ္တို႔ UNFC အေနနဲ႔ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေတြဟာ ဘယ္ကိုေရာက္သြားသလဲ ေမးစ ရာရွိပါတယ္။ ဒီဟာကို လူထုနည္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ နည္းနာရွာၾကဖို႔ လိုပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။

အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ မွ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ လူထုက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ လိုက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဟု ဆိုေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ လက္ ထဲတြင္ ရွိေနၿပီး လက္ေတြ႕ အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္၍မရသည့္ အေနအထားတြင္ေရာက္ရွိေနသည္ကို လူထုပရိတ္သတ္ အေပါင္းလည္း သိရွိနားလည္ထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာဖို႔ရန္  တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ၀င္ရမည္ဟု ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) ဒု-ဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုးကိုေနာ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ ဒီႏိုင္ငံကို စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံ အဲဒါ ျဖစ္ေပၚ လာဖို႔ အတြက္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွာ တိုက္ပြဲ၀င္သြား ၾက ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က လက္နက္ကိုင္အင္အားကိုလည္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲကိုလည္း က်ေနာ္တို႔က အခုိင္အမာဆုတ္ကိုင္ ထားရမွာ ျဖစ္သလို စားပြဲခံုေပၚမွာ ညွိႏႈိင္းျပီးေတာ့မွ တိုက္ပြဲ၀င္ရ မယ့္ ကိစၥမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဆက္လက္ ၿပီးေတာ့ တိုက္ပြဲ၀င္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား အားလံုး  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္မလာပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမည္ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIO/KIA) ၏ အားလံုးပါ၀င္ေရး မူအရ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု KIO ဒု-ဌကၠ႒ မွ ေျပာသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ KIO/KIA သည္ ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္းခံထားသည့္ အဖြဲျဖစ္ၿပီး ယခုက်င္းပေနသည့္ UNFC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု သိရသည္။

ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကို ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ပထမပိုင္းအျဖစ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယပိုင္းအျဖစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၂၉  ရက္ေန႔အထိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအားလံုးႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားပါ ဖိတ္ေခၚထားသည္ဟု သိရသည္။