UNFC ေခါင္းေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္။

ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အသစ္ကို ဖြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔က အသစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၂၀ မွစ၍က်င္းပခဲ့သည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္ လွန္ေရး တပ္ေပါင္းစုုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC ၏ ဒုုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ လက္ရွိ ႏိုုင္ငံေရး စစ္ေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနမ်ားကိုု ေဆြးေႏြးသံုုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

UNFC ဥကၠဌ အျဖစ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP မွ ႏိုုင္ဟံသာ၊ ဒုုဥကၠဌ အျဖစ္ ရခိုုင္အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ ANC မွ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုုးတက္ေရးပါတီ KNPP မွ ခူးဦးရယ္၊ တြဲဘက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၁ အျဖစ္ ရွမ္းျပည္ တိုုးတက္ေရးပါတီ SSPP မွ ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ေစအြန္ ၊ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၂ အျဖစ္ လားဟူဒီမိုုကရက္တစ္အစည္းအရံုုး LDU မွ ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္ တိုု႕ကိုုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအျဖစ္ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ ဘီထူး၊ ႏိုုင္ေအာင္မေငး၊ ဦးထြန္းေဇာ္ ႏွင့္ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္း တိုု႕ကိုု ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕ကိုု ယခင္က ေကာင္စီ၀င္ ၂၃ ဦး၊ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ ၁၂ ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ရာမွ ယခုု ညီလာခံတြင္ ေကာင္စီ၀င္ ၁၅ ဦး၊ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၉ ဦး ျဖင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

အဖြဲ႕၀င္သစ္ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး KNO အဖြဲ႕တိုု႕အား UNFC ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒအတိုုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ဤညီလာခံမွ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ပထမပိုုင္းက်င္းပခဲ့သည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ဒုုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ပေလာင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ MNDAA ကိုုးကန္႕ အဖြဲ႕၊ ၀ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ WNO ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ကိုု ႏုုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕ကိုု ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ ႏိုု၀င္ဘာလ တြင္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ျဖင့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုုးတက္ေရးပါတီ KNPP၊ ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ SSPP၊ ရခိုုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ANC ႏွင့္ လားဟူဒီမိုုကရက္တစ္ အစည္းရံုုး LDU အဖြဲ႕ ၅ ဖြဲ႕ ပါ၀င္သည္။