NCA လက္မွတ္ထိုုးအဖြဲ႔မ်ား ႏိုုင္ငံေရးမူေဘာင္ ျပင္ဆင္ရန္ ေဆြးေႏြးသြားမည္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇြန္လ ၂၈ ရက္၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

ႏိုုင္ငံေရး မူေဘာင္ ျပင္ဆင္သြားရန္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုုင္ရာ မူကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို က်င္းပေနသည္။

NCA ထဲတြင္ပါသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုသည့္အခါတြင္ မိမိနားလည္သလိုု ထင္ျမင္ေျပာဆိုုမွဳမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ကြာဟမွဳမ်ားျဖစ္လာတာေၾကာင့္ ခ်င္းမိုင္တြင္ က်င္းပေနသည့္ ယခုုအစည္းအေ၀းတြင္ စာတမ္းတစ္ခုု ျပန္ျပဳစုုၿပီး အစိုုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ကိုု ျပန္လည္ညွိႏွိဳင္းႏိုုင္ဖိုု႕ ဆံုုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုု အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ လာသည့္ ပအိုု႕အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ PNLO အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္နာယကႀကီး ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ မွ ေျပာသည္။

အဓိကေတာ့ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုေနာက္ဆံုုးပြဲကိုု သင္ခန္းစာယူတာေပါ့ အဲ့ဒီပြဲမွာ အားလံုုးၾကားထဲမွာ မက်ေသးတဲ့ ဥပမာ ခြဲထြက္ပိုုင္ခြင့္ မည္ေသာအခါမွ မခြဲထြက္ရဆိုုတဲ့ကိစၥကိုု ဘယ္လိုုသေဘာ ထားမလဲေပါ့ ဘယ္လိုုပံုုစံဆိုုျဖစ္ႏိုုင္တယ္ ဘယ္လိုုပံုုစံဆိုု မျဖစ္ႏုုိင္ဘူး ဘယ္လိုုပံုုစံပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လံုုး၀ လက္မခံဘူး စသျဖင့္ေပါ့ေလ အဲ့ဒီအေပၚမွာ သေဘာထားယူဖိုု႕လိုုတယ္ မူတစ္ခုုခ်ေပးလိုုက္ ဒါဆိုု ေနာက္ ဘယ္ေတာ့ျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တိုု႕က ကိုုင္လိုု႕ရတယ္။

NCA တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားၾကသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ မွ တုုိ္င္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႔  PPST အဖြဲ႕၀င္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ယေန႕ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ဇူလိုုင္လ ၁ ရက္ေန႕အထိ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ Holiday Garden Hotel တြင္ မ်က္ႏွာစံုုညီ အစည္းအေဝး က်င္းပေနသည္

အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္း ထားရွိေရး မူအေပၚတြင္လည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုု ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ မွ ဆက္ေျပာသည္။

ေနာက္တခါ ဒီလိုုပဲ ျပည္ေထာင္စုု အဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္ေတြကိုု လူမ်ိဳးအလုုိက္ေခၚမလား ပထ၀ီေဒသအလုုိက္ေခၚမလား ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္း လား ဒီလိုုမူမ်ိဳးေတြေပါ့ အခုု ေၾကေၾကလည္လည္ေဆြးေႏြး ၿပီးေတာ့ ဒါပဲတိုု႕မူကဆိုု ဒါေနာက္ ႏိုုင္ငံေရး ဆက္သြားရင္ သယ္လိုု႕ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး တိုုင္းျပည္တစ္ျပည္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္တည္ ထားရမည့္ မူေတြ။ အဲ့ဒီမူမ်ိဳးေတြလည္း ဒီလိုုပဲ။

ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးဆိုုင္ရာ မူေဘာင္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း  အစိုုးရႏွင့္ NCA သေဘာတူညီခ်က္အရ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ေရးခဲ့ၾကေသာ္လည္း အဲ့ဒီ မူေဘာင္ဟာ တကယ္တမ္း အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ လိုုအပ္ခ်က္ေတြမ်ားေနသည့္အတြက္ ထုုိမူေဘာင္ကိုု ျပန္လည္သံုုးသပ္၍ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲသြားၾကရန္ ယခုုအစည္းအေ၀းမွ စီစဥ္ဆံုုးျဖတ္ သြားမည္ဟုု ဆိုုသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ တပ္ေနရာခ်ထားရန္ကိစၥမ်ား တြင္ အခက္အခဲရွိေနသည့္အျပင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုုင္ျဖစ္ေနၾကၿပီး အစိုုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား အာရံုုစိုုက္မွဳ နည္းပါးလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ NCA ကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုုင္ေနၾကရသည္ဟုုလည္း အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေနသည့္ NCA လက္မွတ္ထိုုးထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားက ေျပာပါသည္။

စိန္ေခၚမွဳေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ အစိုုးရသစ္ရဲ့ သူရဲ့အလုုပ္ရွဳတ္တဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္တိုု႕ ကိစၥကိုု အာရံုုစိုုက္တာ နည္းတာလည္းပဲတစ္ခုုေပါ့။ တပ္မေတာ္ကလည္းပဲ ဒီ လံုုၿခံဳေရး ရွဳ႕ေဒါင့္ကေနၿပီးေတာ့ ႏိုုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳေတြကိုု လံုုၿခံဳေရးေပတံနဲ႕တိုုင္းၿပီးေတာ့ လုုပ္လာတဲ့ အခါၾကေတာ့ NCA အဓိပၺါယ္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ကြာဟမွဳ ရွိလာတာေတြ ရွိတာေပါ့ ဒါေတြက ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမွဳေတြေပါ့။

ဒီအစည္းအေ၀းကိုု ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး KNU ဥကၠဌ ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုုး၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ဥကၠဌ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္စစ္၊ ရခိုုင္အမ်ိဳးသား လြတ္ ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ဒုုဥကၠဌ ဦးခိုုင္စိုုးႏိုုင္ေအာင္၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုု ကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ဥကၠဌ ရဲေဘာ္သံခဲ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး CNF ဥကၠဌ ပူဇင္က်ံဳး ၊ ပအိုု႕၀္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ PNLO နာယက ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ ၊ DKBA အဖြဲ႕က စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေစာမိုုေရွး ႏွင့္  KNLA/PC အဖြဲ႕က အေထြေထြတြင္းေရးမွဴး ေနာ္ကေပၚထူး တိုု႕အပါအ၀င္ က႑ာအသီးသီးတြင္ တာ၀န္ယူထားၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္ကိုုယ္စားလွယ္ ၄၀ နီးပါး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။