ရွမ္းအမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္းဦးတြင္ က်င္းပမည္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ ေအာင္ျပင္ဆင္ေ နေၾကာင္း ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလ (သုိ႔မဟုတ္) ႏို၀င္ဘာလအတြင္း က်င္းပႏုိင္ေျခရွိသည္ဟု RCSS/SSA မွ ေျပာသည္။

တတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ မတိုင္မီ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ဟု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္ စီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း (RCSS/SSA) မွ ေျပာသည္။

“လာမယ့္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွာ က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သေဘာထား
ဆႏၵ ေပါ့ေနာ။ သူတို႔ ရဲ႕အသံေပါ့ေနာ။ တင္ျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
ရွမ္း လူမ်ိဳးသား အလိုက္ကို က်ေနာ္တုိ႔ မၾကာခင္မွာ လုပ္ဖို႔ရွိတယ္။ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း အားလံုး အဆင္ေျပတဲ့ ေနရာနဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့ အခ်ိန္မွာလုပ္ဖို႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရည္ရြယ္ထားတာ ရွိပါတယ္။”
ဟု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း (RCSS /SSA) မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္း မွ ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက RCSS/SSA ဌာနခ်ဳပ္ လြယ္တိုင္းလ်န္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ RCSS/SSA ၏ ၆ လပတ္ အစည္းအေ၀း အၿပီး ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္လည္း ရွမ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးးပြဲ (ရွမ္းလူမ်ိဳး)အား မၾကာမီွ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ထည့္သြင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းဆိုရန္ မလိုေၾကာင္းႏွင့္ အေျခ အေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးပဲရွိေနသည္ဟု ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး စို္င္းငင္း မွ ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ RCSS/SSA အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ႏိုင္ငံေရးက႑မ်ားကို အတူတကြ လုပ္ ဆာင္သြားမည္ဟု RCSS/SSA မွ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းျပည္အတြင္း စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ရရွိမယ္ဆိုတဲ့ဟာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ဆိုတဲ့ဟာကိုေလ
သူက အဆင့္ ၂ ဆင့္ေလာက္ေတာ့ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ပထမအဆင့္က က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းအမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္းၾကားေပါ့ေနာ၊ ဒုတိယအဆင့္ အေနနဲ႔က က်ေနာ္ခုနကေျပာေနတဲ့ ရွမ္းျပည္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ့္သေဘာပါ။ ခုန ကေျပာသလိုေပါ့။ ရွမ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုရင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔သိတဲ့အတိုင္းေလ က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းျပည္အမ်ိဳးသားစည္းလံုး ညီ ညႊတ္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔ထားတာရွိတာကိုးေနာ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ေလေနာ။ အဲဒီေနာက္ တစ္ဆင့္ က်ေတာ့ ခုနကေျပာသလို ရွမ္းျပည္ နယ္သားအားလံုးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြး
ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္ေတြ ခုနေျ ပာသလို ႏိုင္ငံေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တတ္ႏိုင္
သေလာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ”
ဟု ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္း မွ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမာက္ပိုင္း
မဟာမိတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယူအင္န္အက္ဖ္စီအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရး
က႑မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမ်ွ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဟု ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး စုိင္းငင္း မွ ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း (RCSS/SSA) သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) အား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။