ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ အထိ KIO/KIA ႏွင့္ ကခ်င္လူထုမ်ား လိုင္ဇာၿမိဳ႕ တြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု)

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္။
ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၇။

KIO/KIA မွ ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွ ႏႈတ္ထြက္ရသည့္ကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ(FPNCC)အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္လာရသည့္ကိစၥ၊ (FPNCC) မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေထြေထြမူ၀ါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိစၥ၊ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ကိစၥႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားခ်ဳပ္ျငိမ္း သြားေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြၾကံဆေနမႈကိစၥတို႔ကို ကခ်င္လူထုအား ရွင္းလင္းခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတစ္႔ရပ္ကို လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲကို ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပမွ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကခ်င္ျပည္သူလူထုႏွင့္ KIO/KIA မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၇၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။