ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ABSDF ေခါင္းေဆာင္အား တပ္မေတာ္မွအမႈ ရုုတ္သိမ္း

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၂၇ ခုႏွစ္။

သူပုန္ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF)အဖြဲ႔ ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးမင္းေဌး အား ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေမာက္ တရားရံုးက တရားေသ လႊတ္လိုုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ လႊတ္လိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ျပန္လည္လႊတ္ ေျမာက္လာသည့္ ဦးမင္းေဌး မွ ေျပာသည္။

“အခုဒီေန႔မွာ ရံုးခ်ိန္း ၂၇ ခ်ိန္းေျမာက္မွာေပါ့။ အဲဒါကို အမိန္႔ခ်မွတ္တယ္။ အမိန္႔ခ်မွတ္ေတာ့ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မအရ မေျမာက္ဘူးေပါ့ မေျမာက္တဲ့အတြက္ ABSDF က လည္း လက္မွတ္ထိုးၿပီးသား အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒါကုိ အမႈကို အၿပီးသတ္ ပိတ္သိမ္း လိုက္တယ္ေပါ့။” ဟု ဦးမင္းေဌးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစည္းအေ၀းတစ္ခုုမွ မိမိတပ္သိုု႔ ျပန္လာေသာ ဦးမင္းေဌးကိုု ပါလာသည့္ လက္ေမာင္းဘက္တံဆိပ္ႏွင့္ ဖုုန္းတြင္ ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ တပ္မေတာ္ စကခ ၂၁ က တရားလိုျပဳလုပ္ကာ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးမင္းေဌးဖက္မွ တရားခံျပသက္ေသအေနျဖင့္ ဥကၠ႒ ဦးသံခဲႏွင့္ ဦးသူရတို႔မွ အင္န္စီေအ စာ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စာခ်ဳပ္မ်ားကို တင္သြင္း ေပးခဲ့ ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔  ရံုးခ်ိန္းအၿပီး အမိန္႔ခ်မွတ္ရာတြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း အမႈအားအၿပီးသတ္ ပိတ္သိမ္း ေပးခဲ့သည္ဟု ဦးမင္းေ႒းမွ ဆက္ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ( NCA ) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ) အဖြဲ႔သည္ ကခ်င္ လြတ္ လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIO/KIA) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ တည္ရွိေနၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္က တည္ရွိသည့္ နယ္ေျမအေနအထားအရ ေျပာင္းေရႊ႕ ၍မရ သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္ဟုု ၎က ေျပာသည္။

“ဒီကာလမွာေတာ့ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ကာလကိုး တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ တည္ ေထာင္တဲ့ ကာလလည္း ျဖစ္ေနတာကိုး ဒီခ်ိန္မွာေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ယံုယံု ၾကည္ၾကည္ နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ အဲလိုမ်ိဳး တစ္ ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ယံုၾကည္မႈမရွိပဲ ဒီ ပုဒ္မေတြနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီးမွ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့” ဟု ဦးမင္းေဌးက ေျပာသည္။

ဦးမင္းေဌးအား ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဗန္းေမာ္-လြယ္ ဂ်ယ္လမ္း မွ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာစဥ္ စိန္လံု စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ မတရားအသင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္သည့္ ပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးမင္းေဌးသည္ Hollywood ရုပ္ရွင္မင္းသား Sylvester Stallone ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေၾကာင္း ရိုက္ ကူးထားသည့္ Rambo 4 ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္ အဓိက ဇာတ္ေကာင္ တစ္ဦးအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ဗိုလ္ တစ္ဦးအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF)အဖြဲ႔သည္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ မတရားအသင္း အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ သည္။