အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားက ပဋိပကၡဖန္တီးသူမ်ားအား ရႈတ္ခ်

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ပိုမို ႀကီးထြားလာေစရန္ ဖန္တီးေနသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ား အားလံုးကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ WLB (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။

“အဓိကကေတာ့ က်မတို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ပဋိပကၡေပါင္းစံုျဖစ္တယ္ ဥပမာဆိုလို႔ရွိရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ေတာ့ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေပါ့ေလ ဆိုေတာ့ အဲလိုပဋိပကၡေတြကို က်မတို႔ေတြက ဘယ္သူပဲ က်ဴးလြန္က်ဴးလြန္ က်မတို႔ကေတာ့ ဒီလိုအၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ က်မတို႔က ရႈတ္ခ် တယ္။” ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ WLB (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ  အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး ေလြးပိုးငယ္ က ေျပာသည္။

ယင္းသည္ ရခိုုင္ ပဋိပကၡတစ္ခုတည္းကိုု ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုုတ္ေၾကာင္းလည္း ဆက္ေျပာသည္။

“ေျပာခ်င္တာက ရခိုင္ေဒသ သာမကဘူး ဥပမာ အခုဆိုလို႔ရွိရင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကခ်င္ျပည္ဖက္မွာ ျဖစ္ေန တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြသည္ က်ဴးလြန္တဲ့ သူေတြကိုလည္း က်ဴးလြန္မႈေတြကုိလည္း က်မတို႔က ရႈတ္ခ်တယ္ကန္႔ကြက္တယ္”

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ WLB (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ယေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝို္င္း မ်ားအၾကားပဋိပကၡမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမို ႀကီးထြားလာေစရန္ ဖန္တီးေနသူမ်ား အားလံုးႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားအားလံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ WLB (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ အျပင္းအထန္ရႈံ႕ ခ်ၿပီး ထိုသူမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပး အေရးယူရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ထိလြယ္ ရွလြယ္သည့္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနၿပီး တခ်ိန္ တည္းမွာပင္ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားျပည္သူလူထုမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ ေနရကာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ျပည္သူ လူထုတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ား ဆံုးရံႈးနစ္နာသည္သာမက လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား မုန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဤအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္ ေနမႈမ်ားကို ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းျခင္းမရွိပါက အျခားေဒသမ်ားသို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားမည္ကို မိမိတုိ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လြန္စြာ စိုးရိမ္မိပါသည္ ဟု ၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။။

စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ဟု ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအ တြင္းတြင္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပဲ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ ပိုမိုရရွိရန္ လိုလားေၾကာင္း ေလြးပိုးငယ္ က ယခုလို ဆက္ေျပာသည္။

“က်မတို႔ ႏိုင္ငံက က်မတို႔ လိုလားေနတဲ့ ေရရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အခုအခ်ိန္အထိ မရေသးဘူးေပါ့ေလ။ အဲလို ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာ က်မတို႔က အဲလို စစ္ပြဲေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔ အတြက္ ေတာင္းဆိုတာေတြ ရွိတယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ no women no peace ဆိုၿပီးေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါ၀င္မွသာ လွ်င္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရႏိုင္မယ္လို႔ က်မတို႔က ယံုၾကည္တယ္။”

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ WLB (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ တန္းတူေရးတို႔ကို အာမခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးေဖာ္ေဆာင္သြား ရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားၾကားတြင္ ဒုကၡ ေရာက္ေနၾကသည့္ အျပစ္မဲ႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားသည့္ အ ေထာက္အပံ့မ်ား ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုေပးသြားရန္လိုအပ္ၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းမရွိပဲ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမွ ပံပိုးကူညီသြားရန္ လုိအပ္သည္ ဟု ေလြးပိုးငယ္ က ေျပာသည္။