UNFC ႏွင့္ အစိုးရ- တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးမွ အပ က်န္အခ်က္မ်ား ၿပီးျပတ္သေလာက္ရွိ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္(PC) တိုု႔ အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးမွ အပ က်န္အခ်က္မ်ား သေဘာတူညီမႈ ရၿပီဟု UNFC က ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ (ယေန႔)တြင္ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာ UNFC မွ အဆိုျပဳထားသည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္လံုးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း နံပါတ္ ၅ အခ်က္ျဖစ္သည့္ တပ္ေနရာ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ဆြးေႏြးရန္ က်န္ေနေသးသည္ဟု UNFC က ေျပာသည္။

တပ္ေနရာခ်ထားေရးျဖစ္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ အမွတ္ ၅ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “က်ေနာ္ထင္တာ ဒါက အဆိုျပဳခ်က္ နံပါတ္ ၅ က ဒါက တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥ ျဖစ္ေနလို႔ေလ ဒါက နည္းနည္း အေၾကအလည္ ျပန္ၿပီးေဆြးေႏြးရမယ္” ဟု UNFC ၏ ႏိုင္ငံ ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိ ႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN)  ဒုတိယ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။

ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တပ္ေနရာခ်ထားေရးမွအပ အခ်က္အားလံုုးအေပၚ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး အခ်ဳိ႔အခ်က္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပမႈ၊ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္း အသံုးျပဳမႈတြင္ ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈတို႔ကို ျပန္စုစည္းၿပီး ျပန္တိုက္ညွိၾကရန္သာ လိုသည္ဟု UNFC မွ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဒီ ၈ ခ်က္ထဲမွာေတာ့ အမ်ားဆံုးကေတာ့ ၿပီးျပတ္မႈရွိတယ္။ မၿပီးျပတ္ေသးတာက တစ္ပိုင္းတစ္စ ေပါ့ေနာ္။ ဥပမာဆို အမ်ားႀကီး တစ္ပိုင္းတစ္စထဲမွာ နံပါတ္ ၅ ပဲ အေရးႀကီးတာေပါ့ သိပ္မျပတ္ေသးတာေပါ့ေနာ က်န္တဲ့ဟာက က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားထဲက အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္တို႔ စာလံုးေဖာ္ျပမႈ ဒါပဲ နည္းနည္းေတာ့ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေသးတာေပါ့” ဟု ႏိုင္ေအာင္မေငးက ဆက္ေျပာသည္။

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ UNFC အေနျဖင့္ ၿပီးျပတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ လာမယ့္ ၈ ရက္ေန႔ေဆြးေႏြးပြဲက ၿပီးျပတ္ႏိုင္မယ္လို႔လည္း ႀကိဳးစားမယ္။ ဒါက တစ္ဆင့္က က်ေနာ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ကို ျပန္ၿပီးတင္ျပမယ္ က်ေနာ္တို႔ အခုရထားတဲ့ ဒီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပါ့ေနာ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ကို တင္ျပၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လာေဆြးေႏြးတဲ့အခါက်ရင္ ေမွ်ာ္မွန္းတာက ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေမွ်ာ္မွန္းတယ္ေပါ့။”

UNFC ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ PC တို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္က အခ်က္ ၁ မွ ၄ အထိ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ယခုေဆြးေႏြးေနသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ (၅) တပ္ေနရာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး သေဘာတူညီမႈ၊ (၆) အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူသည့္ ႏုိင္ငံတကာက အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းသြားရန္၊ (၇) NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴး လြန္ပါက ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အတြက္ ဖ်န္ေျဖေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ႏွင့္ (၈) အပစ္ရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳ လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၫႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

UNFC ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ PC တို႔ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၾကိဳတင္သေဘာထားရယူမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း ၾကမွာျဖစ္ၿပီး ၎အစီအစဥ္တြင္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါ၀င္ကာ အဓိကအားျဖင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

“အဲဒီ ၈ ရက္ေန႔မွာ ေဆြးေႏြးမွာ အားလံုးေပါင္း ၁၀ ခ်က္ရွိတယ္။ အဓိကကေတာ့ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးတို႔ ဘာ တို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥတို႔ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥတို႔ သူက ဘာေတြပါလဲဆိုေတာ့ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒက္ဖနင္းရွင္းဖြင့္ရမယ့္ ကိစၥေတြအေပၚမွာ ဘယ္လိုနားလည္သလဲ အဲဒါေတြပါတယ္။ ေနာက္တပ္ေတြ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားဖို႔ ကိစၥေတြကို ဘယ္လုိ အစီအစဥ္နဲ႔လုပ္ၾကမလဲ အစီအစဥ္ကိုပဲ က်ေနာ္တို႔က ႀကိဳညွိမွာ ၿပီးတာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ နယ္ေျမပိုင္းျခား သတ္မွတ္တာ အဓိကကေတာ့ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ UNFC ဖက္မွာေပါ့ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕ ပါလာမယ္။ ၈ ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းက်ရင္ ဒီဖက္မွာလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ဒီဖက္က အထူးသျခင့္ JMC ဖက္မွာ လုပ္ေနတဲ့့ အစိုးရ EAOs ေပါ့ေနာ အဲဖက္က အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး ေတာ့ ေဆြးေႏြးမွာ ေဆြးေႏြးပံုေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ အဲဒါၿပီးသြားရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က နီးၿပီေပါ့ေနာ္” ဟု ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတရံုး ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ( UNFC) အေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေနသည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ေျပလည္မႈ ရရွိပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု အခ်က္ ၉ တြင္ အတိအလင္း ေျပာဆိုထားသည္။