မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တပ္ေပါင္းစုမူအရ ရပ္တည္မည္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ႏို၀င္ဘာလ ၂၉  ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ( NCA ) လက္မွတ္ေရးထိုးေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ (NMSP) က တပ္ေပါင္းစုျဖစ္ေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) ၏ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

“UNFC နဲ႕ပဲ သြားမယ္။ က်ေနာ္တို႔ သြားမွာက တပ္ေပါင္းစု အေနနဲ႕သြားတာက ပိုၿပီး အေကာင္းဆံုးပဲေပါ့ေနာ္။ ဒါကို အဲလိုပဲ စဥ္းစားထား တာေပါ့ေလ။” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ( MNSP ) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ႏိုင္ေအာင္မေငး က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ေလးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA အေပၚ အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ရရွိလာခဲ့သည့္ သေဘာထားမ်ားကို UNFC အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ျပန္လည္တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု  မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP က ေျပာသည္။

“အခုအေျခအေနကို တပ္ေပါင္းစုကို တင္ျပမယ္ေပါ့။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔က UNFC ကို သြားၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုေက်ာ္ ျဖတ္မလဲ ဟိုေရာက္မွပဲ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ၿပီး ေျပာၾက မွာျဖစ္တယ္ခင္ဗ်ား အခုေျပာလို႔ ေတာ့မ ရေသးဘူး။ နည္း လမ္းမ်ိဳးစုံေပါ့ က်ေနာ္တို႔က နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ သြားၾကမွာေပါ့။”ဟု ႏိုင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုက်င္းပခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀း၌ UNFC ၏ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ DPN ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ PC တို႔ အ႒မအႀကိမ္အထိ ေတြ႔ဆံုမႈ အေျခအေန၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ NCA အားသာခ်က္ အနည္းခ်က္မ်ားအျပင္ ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံအေျခအေနမ်ား ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု NMSP က ေျပာသည္။

UNFC ႏွင့္ အစိုုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္တိုု႔ ရန္ကုန္တြင္ ေနာက္ဆံုုး ျပဳလုုပ္ရန္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းကို အကန္႔အသတ္မရွိေရြ႔ဆိုင္းထားၿပီး အစိုုးရက သေဘာတူညီထားခဲ့ေသာ UNFC ၏ ေတာင္းဆိုုခ်က္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ကို ျပန္လည္ သံုုးသပ္ရန္ ရွိေနသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၃၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၅ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ ေျပာဆိုလာရာမွ ၎တို႔၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမွာ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည္။