မြန္ျပည္သစ္ တစ္ဖြဲ႔တည္းခြဲ၍ NCA ထိုုးရန္ သေဘာထား မရွိေသး

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP အေနျဖင့္ တစ္ဖြဲ႔တည္း သီးသန္႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ မဟုတ္ဟု မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ ဒု-ဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာ က ေျပာသည္။

“မရွိပါဘူး မရွိပါဘူးခင္ဗ်ာ။ သတင္းက အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနတာပဲဗ်ာ။ မေသခ်ာတဲ့ သတင္းေပၚမွာ တစ္စံုတစ္ရာေတာ့ အတည္ယူလို႔ မရေသးဘူးဗ်ာေနာ။ သတင္းကေတာ့ ဒီလိုပါပဲ။ အဆံုးအျဖတ္ကေတာ့ အမ်ားနဲ႔မွ ျဖတ္ရမယ္ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တစ္ဖြဲ႔တည္း အဆံုးအျဖတ္ မေပးခ်င္ဘူးဗ်ာ။”

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ UNFC တပ္ေပါင္းစု၏ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းကာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု NMSP ကေျပာသည္။

“ဒို႔က အမ်ားနဲ႔ အျမန္ျပန္ညွိမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီကိစၥကလည္း နည္းနည္းၾကာလာၿပီ အေျခအေနကေတာ့ တပ္ေပါင္းစုအတြင္းမွာေပါ့ဗ်ာ။ နည္းနည္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ အေျဖတစ္ခုခုကိုေတာ့ ခပ္ျမန္ျမန္ေလးေပးႏိုင္ဖို႔ေပါ့ဗ်ာေနာ။ ကေန႕အေနအထားမွာ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ဒီတတိယပင္လံုမွာလည္း တက္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္း မွာေပါ့ဗ်ာ။ အဲ့သေဘာမ်ိဳးလည္း ရွိတာေပါ့။ အဲ့ဒီမတိုင္ခင္မွာ အေျဖတခုခုေပါ့ဗ်ာ” ဟု ႏိုင္ဟံသာ က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ေရးေခ်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ အေရးအေပၚ အစည္းအေ၀းတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္၍ အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီက UNFC တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ညွိႏႈိင္း၍ မရပါက တစ္ဖြဲ႔တည္း သီးသန္႔ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟုလည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀န္းက သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ တတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ေခၚ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအမွီ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးမည္ မထိုးမည္ ဆိုသည့္ သေဘာထားမ်ိဳးမရွိ ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP က ေျပာ သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ ရခိုုင္အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ (ANC) ႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုုကရက္တစ္အစည္းအရံုုး (LDU) တိုု႔ုုုုုပါဝင္သည့္ ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ ( UNFC )သည္ NCA စာခ်ဳပ္အတုိင္း အစိုးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၎အေရးအေပၚ အစည္းအေ၀း၌ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုင္းႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာခဲ့ၾကသည့္အျပင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးး အေျခအေနမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ႏိုင္ဟံသာ က ေျပာသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၅ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ ေျပာဆိုလာရာမွ ၎တို႔၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမွာ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည္။