နားလည္မႈလြဲမွားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႔ေတြ႔ဆံု

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ နားလည္မႈလြဲမႈမ်ားကိုု ေက်ာ္လႊားႏိုုင္ရန္အတြက္ အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကို ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႕ ဒီကေန႕ မွာ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕မွာ စတင္က်င္းပေနသည္။

NCA အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမွဳအေနပၚနားလည္မွဳမတူညီေသးပဲ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပင္ဆင္မွဳေတြမွာ နားလည္မွဳေတြလြဲေနတာေၾကာင့္ စိန္ေခၚမွဳေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႕အတြက္ ျဖစ္တယ္လိုု႔ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုုး ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ကာလ  ႏုိင္ငံေရးျပႆနာရဲ့ အျမင့္ဆံုးေသာ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈ ျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကုိင္စြဲျပီး အျပန္အလွန္တုိက္ခုိက္ၾကတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြေၾကာင့္ မယံုၾကည္မႈေတြ၊ သံသယမွဳ သံသယစိတ္ေတြ၊ စုိးရိမ္စိတ္ေတြဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာပါ၀င္တဲ့ အဓိက Stakeholders ေတြၾကားမွာ အျမစ္တြယ္ေနၾကတာ ျငင္းလုိ႔မရပါဘူး ဒီဟာေတြက အခု ႏုိင္ငံေရးေဆြေႏြးပြဲေတြလုပ္တဲ့အခါမွာ လာျပီး ပြတ္တုိက္မႈ ျဖစ္လာရတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA ရဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈေတြ အေပၚ နားလည္မႈတူညီ ျခင္းမရွိေသးဘူးလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အမိန္႔ေပး နာခံမႈ စနစ္နဲ႔သြားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္အ သိအမွတ္ျပဳမႈ ေလးစားမႈ ျပဳၾကၿပီး ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကုိ အေျခခံတာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Stakeholder ေတြၾကား ဘံုသေဘာထားရရွိေရး ညွိႏိႈင္းၾကဖို႔လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသည္။

ႏွစ္ဖက္ နားလည္မွဳ လြဲမွားေနမွဳေတြကိုလည္း အျမန္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႕အတြက္ NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား အရင္ဆံုးညွိႏွိဳင္းရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ အခုလို အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚယူရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး မွ ဆက္ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – (၂၁) ရာစု ပင္လံု တတိယ အစည္းအေဝးကုိ ဦးတည္ျပီး ျပင္ဆင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ EAOs ေတြနားလည္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသား အဆင့္ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ေတြအေပၚ နားလည္ထား တဲ့နားလည္မႈနဲ႔ အစုိးရဘက္က နားလည္ထားတာေတြမတူညီဘူးဆုိတာ က်ေနာ္တို႕ ေတြ႕ရွိလာခဲ့ရပါတယ္။ အခုလို ေတြ႕ရွိလာတဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္တို႕ ေရွ႕ကို ေရွ႕မွာဆက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႕အတြက္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပံုမွန္ မဟုတ္ပဲ အေရးေပၚ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

 ဒါ့အျပင္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲေတြ၊ (Public Consultation Meeting)၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ (Sub-National Dialogue) ဟာ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္ရဲ့ ေက်ာရုိးေတြျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္တာျဖစ္ၿပီး စိုးရိမ္မွဳေတြကို ေဖာ္ထုတ္အေျဖရွာၾကဖို႕လည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္။

“တဘက္ႏွင့္တဘက္ စုိးရိမ္မႈေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပီး အေျဖရွာမွသာ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ EAO (၈) ဖြဲ႔ အၾကားမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ စုိးရိမ္မႈေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပီး တဘက္ေဆြးေႏြးဘက္ေတြနဲ႔ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖို႔ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိေရးအတြက္ မိမိတုိ႔စုိးရိမ္စိတ္ေတြကုိ အျပန္အလွန္ေဖာ္ထုတ္ျပီး အသိအမွတ္ျပဳကာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ႏုိင္ေရး က်ိဳးစားမွသာ အေျဖမွန္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။”

ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးက႑ အလြတ္ေသဘာ ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ လုံၿခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႕၀င္ေတြ အပါအ၀င္ JMC က တာ၀န္ရွိသူေတြလည္း ပါ၀င္ တက္ေရာက္ေနၾကသည္။

ယေန႕က်င္းပသည့္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိစၥ၊ အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕မွ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ၏ လူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း ကိစၥ မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခ်မွတ္သြားရန္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထို႕အျပင္ လံုၿခံဳေရးက႑အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရးကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးက႑ အလြတ္ေသဘာ ေဆြးေႏြးေရးကိစၥ၊ NCA-S EAO ညီလာခံ က်င္းပေရး ကိစၥ မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိသည္။

NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕၏ ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ၊ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ DKBA ၊ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ၿငိမး္ခ်မ္းေရးေကာင္စီ KNLA-PC၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF က ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေသာ္လည္း ပအို႕အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ PNLO အဖြဲ႕မွ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါ။