ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ယန္ဟီးလီကို တင္ျပ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၉  ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ရွမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ရဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥ ယန္ဟီးလီ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုုၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မတရား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ား အျမန္ဆံုုး လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

မစၥယန္ဟီးလီသည္ ဇႏၷဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕ တနဂၤေႏြေန႕က ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမို႕ကိုေရာက္ရွိလာၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသ အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕ကို လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႕အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွဳ မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္အား မစၥ ယန္ဟီးလီထံ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး မစၥ ယန္ဟီးလီ မွ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ မစၥ ယန္ဟီးလီ ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႔ႏွင့္လည္း သီးျခားစီ ေတြ႔ဆံုုခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ မစၥ ယန္ဟီးလီ မွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွဳ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မၾကာေသးမွီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မွဳ ႏွင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ပြားေနမွဳ တိုက္ပြဲ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္၊ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေသဆံုးမွဳႏွင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မွဳ အေျခေနမ်ားကို သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။

မစၥ ယန္ဟီးလီ သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံကေန တဆင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ကို ဇႏၷဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕ မနက္ မွာ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေဒသမွ လူ႕အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ပါ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းၿပီးၿပီး ဒီကေန႕ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၉  ရက္ေန႕တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွတဆင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

မစၥ ယန္ဟီးလီ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္က လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနနဲ႕ ပတ္သက္၍ အကဲျဖတ္ ေလ့လာရန္ အတြက္ အခုလ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရမွ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ခဲ့သည့္အတြက္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ လူ႕အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လိုက္လံေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥ ယန္ဟီးလီ သည္ သူမ၏ တာ၀န္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕  တစ္ႏွစ္လ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား လူ႕အခြင့္အေရး ကေကာင္စီ ႏွင့္ အေထြေထြညီလာခံ အား တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။

မစၥ ယန္ဟီးလီ သည္ ျမန္မာနုိင္ငံသို႕ ၆ ႀကိမ္ လာေရာက္ထားၿပီး ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စ၍ တာ၀န္စတင္ရယူခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။