လားဟူ ညီလာခံ က်င္းပ၊ အေရးႀကီး ေရွ႔လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္မည္

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။
မတ္လ ၁၉  ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU အဖြဲ႕၏ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကို ယေန႔စတင္ က်င္းပလ်က္ရွိၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသြားၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သြားမည္ဟု ဒုဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္ က ေျပာသည္။

ယေန႕က်င္းပသည့္ ညီလာခံတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဒုဥကၠဌ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္ က ေျပာသည္။

NCA က်ေတာ့ NCA စာခ်ဳပ္ပါတဲ့အတိုင္း ေလာေလာဆယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ဟာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတို႕လို အထူးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတို႕ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ လုပ္သြားရမယ္ေလ၊ ေနာက္ ၿပီးရင္ ဖြံ႕႔ၿဖိဳးေရး ေဒသလုပ္မယ္ က်ေနာ္တို႕ လားဟူေနထိုင္တဲ့ေနရာမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဒသလုပ္ဖို႕ က်ေနာ္တို႕လည္း အစီအစဥ္ ဆြဲေတာ့ ဆြဲေနတယ္ ဒါေပမယ့္ အတိအက်ေတာ့ မဆြဲရေသးဘူး၊ ေနာက္ၿပီး ညီလာခံ ဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတာ့ လုပ္ရမယ္၊ တခ်ို႕ေနရာေတာ့ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္တယ္ တခ်ိဳ႕ေနရာကေတာ့ ပံုမွန္ပဲ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။

ညီလာခံကိုု မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ဟု ဆက္ေျပာသည္။

လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU အဖြဲ႕ကို ယခင္က လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမွ ၂ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ အစည္းမွ ၂ ဦး ဦးေဆာင္မွဳတြင္ပါ၀င္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၁၁ ဦးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာမွ ယခု ညီလာခံတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ ႏွင့္ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား အပါအ၀င္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၂၀ ေက်ာ္ အထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။

ညီလာခံတြင္ လားဟူ ေဒသတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဓိကထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သြားမည္ဟုလည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္ မွ ဆက္ေျပာသည္။

အခုအခ်ိန္မွာ NCA လက္မွတ္ ထိုးဖို႕လည္း ထိုးလည္းထုိးထားၿပီးဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳ လက္ေတြ႕လုပ္ရဖို႕ အေျခအေန ရွိေနတယ္ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ပိုင္း ေရာက္ေနတယ္။ ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံလည္း သိပ့္မၾကာေတာ့ဘူး က်င္းပေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႕ လားဟူရဲ့ လိုအပ္ခ်က္က ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ တင္ျပဖို႕ UPDJC ကေနတဆင့္ တက္လွမ္းဖို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရေတာ့မယ္ေလ ဒီညီလာခံကေန က်ေနာ္တို႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီးမွ ေဆြးေႏြးမယ္ ဆံုးျဖတ္မယ္ ျပင္ဆင္မယ္။

လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU အဖြဲ႕ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ဥကၠဌ ဦးဖုန္တင့္ရွင္ ဦးေဆာင္၍ျပန္လည္ ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ညီလာခံ က်င္းပလာခဲ့ရာမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၾကာခြန္ဆာ မွ ဥကၠဌ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည္။

လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU အဖြဲ႕မေပၚေပါက္မွီ ယခင္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ LNUP လားဟူ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး ပါတီကို ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ LNO လားဟူအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ LNDP လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ႏွင့္ LNO လားဟူအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ တို႕ ပူးေပါင္း၍ LDF လားဟူဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး အျဖစ္ ထပ္မံျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစ၍ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU ကို ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။