တရား၀င္ ဖိတ္ၾကားပါက ၂၁ ပင္လံုသိုု႔ FPNCC အဖြဲ႔စံု တက္ေရာက္မည္

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
မတ္လ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

အစိုးရမွ တရား၀င္ဖိတ္ၾကားလာပါက တတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ အဖြဲ႔၀င္အားလံုး တက္ေရာက္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။

မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ FPNCC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“အစည္းအေဝးတြင္ (၂၁) ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးအေပၚ မည္သို႔သေဘာထားရိွသည္ကို ေသခ်ာေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၿပီး FPNCC အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ဖိတ္ၾကားလႊာကို လက္ခံရရိွပါက FPNCC အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး စံုစံုညီညီတက္ေရာက္သြားမည္” ဟု FPNCC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္သည့္အခါတြင္လည္း လံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္ရွိရန္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼ တႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ခရီးစဥ္အတြက္ ဆက္လက္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ၌ အစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ မ်က္ေမွာက္ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တိုးတက္မႈ အလားအလာအေပၚ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပါဝင္မႈသည္ ပိုမိုအေရးပါလာၿပီး ကင္းကြာ၍မရႏိုင္ပါဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။

FPNCC အေနျဖင့္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က သမၼတသစ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္အား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ သမၼတသစ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေစာလ်င္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္း လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းရန္ FPNCC က ေတာင္းဆိုသည္။

“ကခ်င္၊ တအာင္း၊ ကိုးကန္႔ ႏွင့္ ရခိုင္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္႐ံႈ႕ခ်လိုက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္နည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။”

ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ FPNCC အစည္းအေ၀းသို႔ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ၊ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ ULA၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တေသာအမ်ဳိးသားပါတီ MNTJP ကိုးကန္႔၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စည္းလံုးေရးေကာ္မတီ PSC မိုင္းလား ႏွင့္ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP တို႔မွ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၂၇) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ FPNCC သည္ အစိုးရႏွင့္ NCA မဟုတ္သည့္ အျခားလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးရန္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။