ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္

“အခုေရကာတာစီမံကိန္းေတြက အားလံုးတရုတ္ရဲ႕ စီမံကိန္းေပါ့ေနာ။ အရင္စစ္တပ္ အစုိးရနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီးမွ လုပ္ထားတဲ့ဟာ ဒါအင္မတန္မွ ေၾကာက္စရာေကာင္းတ့ဲဟာ ဒါအမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရးကိစၥနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္တယ္။ ဒီအမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တယ္ဆိုတဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔က တကယ့္ကို ေသနတ္ စစ္တုိက္စရာမလိုပဲ ေရကာတာကိုဖြင့္ခ်လိုက္တာနဲ႔ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းမွာရွိတ့ဲ လူအားလံုးကို ခ်ိန္းေျခာက္ႏို္င္တယ္ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒါကတပ္မေတာ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု အခုက တရုတ္က ဗမာျပည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဒီျမစ္အထက္ပိုင္းကို ဒီေရကာတာကို သူတုိ႔က စစ္တပ္သဖြယ္ေပါ့ ဒီအမ်ိဳးသား ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရးကို ထိပါးတယ္ ဒီဟာက အင္မတန္မွ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။” ကိုစတီဗင္ေနာ္ေအာင္  (KDNG)