ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္။

“အခုကျပႆနာက သတင္းစာဆရာေတြဆိုတာ တုိင္းျပည္ကို ေရာင္းစားမယ့္ေကာင္ေတြ ေခ်ာက္ထဲခ်မယ့္ေကာင္ေတြ အထူးသျဖင့္ သူပုန္မီဒီယာေတြဆိုတဲ့ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာေတြဆိုၿပီးေတာ့ တတ္တဲ့လူေတြရွိတယ္။ သတင္းအခ်က္လက္ကို တန္းတူမရဘူးေပါ့ေနာ္။ ဟိုမီဒီယာဆိုဝင္လာခဲ့ ဒီမီဒီယာဆို ဝင္လာခဲ့။ က်န္တာေတြ မလာနဲ႔ဆိုတဲ့ လက္ရွိအထိ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ိဳးေတြကို လက္ရွိ အစိုးရမွာကိုရွိတယ္။” ဦးေဇယ်ာလိႈင္ ( ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ )