မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဆရာႏိုင္ေအာင္မေငးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ မြန္အမိ်ဳးသားအလိုက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အေျခအေနအျပင္ လက္ရွိတိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲေတြအေပၚမြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အျမင္သေဘာထားကို သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္မွ မြနျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဆရာႏိုင္ေအာင္မေငးအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဒီအစိုးရေရာ တပ္မေတာ္ေရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ၾကတယ္ ေျပာေနၾကတယ္။ ဒီ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ၾကတယ္ ေျပာေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဒီလိုဆက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလဒ္က အေျဖမေပၚလာႏိုင္ဘူး ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ တစ္ဆို႔မႈလည္း ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေလေလ က်ေနာ္တုိ႔ နားၾကည္းခ်က္က ပိုၿပီးေတာ့မွ ျပင္းထန္လာမယ့္ အဲဒီနား ၾကည္းခ်က္က ျပင္းထန္လာရင္ သမုိင္းတြင္မယ့္ ကိစၥေတြ ပိုၿပီးျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ရွင္း ဖို႔ကေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ခက္လာလိမ့္မယ္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္”