တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြမွာ တုိက္ပြဲေတြျပင္းထန္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနသလို ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခရိုင္ရွိ KNU တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမဖက္မွာလည္း စစ္ေရးတင္းမာမႈေတြရွိေနပါတယ္။