တိုင္းရင္းသား ဘာသာ အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၇ – ၅ – ၂၀၁၈။

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္လာတဲ့ စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးျပား ၈ သန္းနီးပါးနဲ႔ ယာအိုက္စ္ ကီလို ၅၀ ကို ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းရိုင္ခရိုင္ထဲမွာ ဖမ္းဆီးမိခဲ့ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ ရႈိ႕မီးေၾကာင့္ ရြာလံုးကၽြတ္နီးပါးမီးေလာင္သြားတဲ့ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္က ဝေဘာ္ႀကီးေက်းရြာမွာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈေတြ လုိအပ္ေနပါတယ္။

ကရင္နီျပည္နယ္မွာေတာ့ အမေတာ္ေၾကး ျပန္ဆပ္ခ်ိန္ကို သီးႏွံေတြ ထုတ္ေရာင္းခ်ၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းမွာ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္သူေတြက ဆႏၵရိွေနၾကပါတယ္။