လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၇၇ )

“သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာတစ္ခုမွ အေကာင္အထည္မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရတယ္။ ဒါသူ႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းညံ့ဖ်င္းတယ္လို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ဦးထင္ေက်ာ္မွာ အရည္အခ်င္းရွိတယ္။ ရိုးသားတဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပံ့ပိုးဖို႔ သူ႔မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ သေဘာထားရွိတယ္။ ဒါေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြပဲ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဦးထင္ေက်ာ္ သာမက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေစအံုးေတာ့ မေက်ာ္ႏုိ္င္တဲ့ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲ့ဒါက ဘာလဲဆို ေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အကန္႔အသတ္ေတြပဲ” ( ဦးေအာင္ထူး ေက်ာင္းအုပ္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ အကယ္ဒမီ )