အစိုုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ထိုး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ေမလကုန္ ထပ္ေတြ႔မည္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ေမလ ၂၈ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တစ္စို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး မူ၀ါဒ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး မူ၀ါဒ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေမလ ၃၀ ရက္ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ား တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားမည္ဟု သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕က်င္းပၿပီးဆံုးသြားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST ၏ ၂၀ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF အဖြဲ႕ မွ ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မွဳန္းဆာေခါင္ မွ ယခုကဲ့သို ေျပာဆုိသည္။

ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ တိုင္းရင္းသားေတြ လုိလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အထူးသျဖင့္ တန္းတူေရး နဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ ထဲမွာလည္းပဲ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူနဲ႔  အဲ့ဒီ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူေတြ ထဲမွာလည္း ျပည္ေထာင္စု နဲ႕ ျပည္နယ္ၾကားမွာ အာဏာခြဲေ၀ ေရးတို႕ ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲျပဌာန္းခြင့္တို႕ စသည္ဟာေတြက က်ေနာ္တို႕တဖက္၊ တဖက္မွာလည္းပဲ တပ္မေတာ္ ဖက္က တင္လုိက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုမွ မခြဲထြက္ေရး ဆိုတဲ့ဟာႀကီးက ရွိေနတယ္၊ ဒီဟာကို က်ေနာ္တို႕ အေနနဲ႕ ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ ဆိုတာ နည္းလမ္းရွာေဖြေနတာျဖစ္ပါတယ္၊

 NCA အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၊ အစိုးရ တို႕အၾကားတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရးကို ထည့္သြင္းလက္မွတ္ထိုုးရန္ကိစၥ အေပၚ အျငင္းပြားမွဳရွိေနၿပီး ေမလ ၁၈ ရက္ေန႕ ႏွင့္ ေမလ ၁၉  ရက္ေန႕တို႕တြင္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး က႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီ ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီ တို႕ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည္။

သို႕ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဆင္မေျပေသးသလို တစ္စို႕ေနမွဳမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္းမွဳန္းဆာေခါင္ က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

တစ္စို႕ေနတဲ့ အဓိက အခက္အခဲကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့ တန္တူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူေတြက တဖက္၊ အစိုးရ တပ္မေတာ္က ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုထဲက မခြဲထြက္ေရးဆိုတာက တဖက္ အဲ့လို တစ္စို႕ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ အျမင္မွာကေတာ့ ဒါ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ခြင့္ နဲ႕ခြဲထြက္ျခင္းမရွိေစရ ႏွစ္ခုစလံုးက ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူနဲ႕မဆိုင္ဘူး၊ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါေတြကေတာ့ ဒါ အခု က်ေနာ္တို႕ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူ အုပ္စုမွာ က်ေနာ္တို႕ မေဆြးေႏြးသင့္ဘူးလို႕ က်ေနာ္တို႕ ျမင္တယ္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ အစိုးရ ၊ တပ္မေတာ္ အၾကား ယခု တစ္စို႕ေန မွဳမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္းမရွိပါက လာမည့္ ဇြန္ လအတြင္း၌ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မွဳန္းဆာေခါင္ က ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ့ အခုဟာ က်ေနာ္တို႕ တစ္စို႔ေနတဲ့ကိစၥကို ဘယ္လိုအေျဖရွာမလဲ ဆိုတာပဲ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ အဲ့ဒီဟာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ညီလာခံႀကီးလည္း က်င္းပႏိုင္မွာေပါ့၊ အဲ့ဒါႀကီးက က်ေနာ္တို႕ မေက်ာ္လႊားႏိုင္ပဲနဲ႕ ညီလာခံ ေခၚမယ္ အဲ့ဒီ ညီလာခံႀကီးမွာလည္း ဘာမွ အေျဖမထြက္ပဲနဲ႕ဆိုရင္ေတာ့ ဒါ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္းၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုလည္း က်ေနာ္တို႕က မေလးစားရာ က်မွာစိုးရိမ္တယ္ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႕ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ တစ္စို႕ေနတဲ့ ဟာေတြကို အရင္ အေျဖရွာခ်င္တယ္၊ ညီလာခံ က်င္းပရင္လည္းပဲ အေျဖေကာင္းေတြ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေစခ်င္တယ္။

ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရး အစည္းအေ၀း ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ လံုၿခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရး အစည္းအေ၀း မွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ယခု အစည္းအေ၀း တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

NCA အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားႏိုင္ရန္ အတြက္ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လြားႏိုင္ရန္အတြက္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမွဳေတြမွတဆင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု လည္း ေျပာသည္။

အခက္အခဲေတြကိုလည္း ေက်ာ္လႊားဖို႕ ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးလည္း ပ်က္မသြားဖို႕ေပါ့ေနာ္ က်ေနာ္တို႕ အားလံုး လုိလားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ က်ေနာ္တို႕ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့မွ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီး ရရွိဖို႕၊ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ခ်ဴပ္ၿငိမ္းဖို႕၊ က်ေနာ္တို႕ NCA စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့အတိုင္း ဒီမိုကေရစီအေရး အမ်ိဳးသား တန္တူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးေတြ အျပည့္အ၀ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ က်ေနာ္တို႕ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။

လက္ရွိ NCA အပစ္ရပ္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ ရွိၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး ABSDF၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ PNLO၊ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ ALP၊ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ DKBA၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ၊ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ KNLA/PC ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU တို႕ ပါ၀င္သည္။