ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္။

“ဒီမွာစစ္ေရွာင္စခန္းေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ တည္ရွိဖုိ႔ကေတာ့ သူတို႔ မလိုလားဘူးေပါ့ေနာ။ ဒါကေတာ့ အစိုးရက ေျပာေနတ့ဲစကား ဟုတ္တယ္။ လူထုေတြဟာ ဒီမွာ စစ္ေရွာင္စခန္း ရွိတယ္ မရွိဘူးဆိုတာထက္ ေအာင္လာဒ္ရြာကို ျပန္ခ်င္တယ္ မျပန္ခ်င္ဘူး ဆိုတာထက္က က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းမႈဟာ ပိုၿပီးအေရးႀကီးလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ဟာေပါ့ေနာ။” ဦးေနာ္ေတာင္ (ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႕ ) ေကာ္မတီဝင္ တႏိုင္းၿမိဳ႕