ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသည္ အစည္းအေ၀း ျဖစ္ေျမာက္ရံုသာ မျဖစ္သင့္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူတူးေစးဖိုးေျပာ

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို အစည္းအေ၀း ျဖစ္ရံုျပဳလုုပ္ျခင္းထက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစလိုေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU ဥကၠဌ  ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး မွ ေျပာဆို လုိက္သည္။

ယေန႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

KNU ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး မွ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ အစည္းအေ၀းဟာ Stakeholders ေတြၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ပြဲအျဖစ္ အသံုးျပဳရမယ့္ ေနရာမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ခ်မွတ္အပ္တဲ့ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ဟု အစည္းအေ၀းစတင္ခ်ိန္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အထင္အရွားဆံုးမွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု အစည္းအေ၀း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးက ေျပာသည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းကိုလည္း ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ တစ္ခု အေနျဖင့္ မည္သို႕ က်င္းပ သင့္သည္ကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္သြားၾကမလဲဆိုတာကို အေျဖရွာရမွာျဖစ္သလို က်ေနာ္တို႕ၾကားမွာ တည္ရွိေနၿပီးသားျဖစ္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ နဲ႕ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ကြဲျပားမွဳအျမင္ေတြကို လည္း ဘယ္လိုႀကိဳးစားညွိႏွိဳင္းသြားမလဲဆိုတဲ့ နည္းနာေတြကို ရွာေဖြဖို႕ စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစည္းအေ၀းတြင္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရးကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရးကိစၥ မ်ားအပါအ၀င္၊ အစိုးရ ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကိစၥမ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကိစၥမ်ား အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု တတိယအႀကိမ္ ပင္လံု ညီလာခံ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

NCA အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မက်င္းပႏိုင္ေသးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း လက္ရွိႀကံဳ ေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အေျဖရွာၾကဖို႕ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္.

အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ဖို႕ အခက္အခဲရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႕လည္း အမွန္တကယ္ ညီလာခံ က်င္းပေရးဟာ ယံုၾကည္မွဳတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္ဆိုတာနဲ႕ ခ်ိန္ထိုးၿပီး အေကာင္းဆံုး ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ ဆိုတာကို ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာဖို႕လိုပါတယ္။ ဟု ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး မွ ေျပာသည္။

NCA အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST အဖြဲ႕သည္ လာမည့္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသးသည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ KNPP ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထိုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ ၿမိဳ႕တြင္ သီးျခား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ရန္ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။