ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္။

NLD အစိုးရလက္ထက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေတြရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြထဲမွာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေရးေတြ၊ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး စက္ရံုစီမံကိန္းေတြ ပါဝင္တယ္လို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ေတြက ဆိုေနၾကပါတယ္။

“အစိုးရကို ဘာေျပာခ်င္တာလဲဆုိေတာ့ လူထုေတြေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အစိုးရျဖစ္တဲ့ အတြက္ လူထုေတြရဲ႕ အသံကုိနားေထာင္ေပးပါ။ လူထုေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြကို လိုက္ေလ်ာ ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ကုမၸဏီဘက္ကိုလည္း ကၽြန္မတို႔ဘာေျပာခ်င္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မတို႔ မလိုလားတဲ့ ဒီလိုမ်ိဳးစက္ရံုေတြကို လာၿပီးမေဆာက္ပါနဲ႔ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မတို႔ကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္ေပးပါလို႔ ကၽြန္မေျပာခ်င္ပါတယ္။” ( မိနီမာဦး အံဒင္ေက်းရြာသူ )