ရခိုင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တစ္ရပ္ကို ျပည္ပတြင္ က်င္းပ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇြန္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်င္းပခြင့္ မရေသးသည့္အတြက္ မူ၀ါဒေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ANC က ဦးေဆာင္ကာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ဇြန္ လ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္တာက အခုလက္ရွိ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ရွိေနတဲ့ ပါ၀င္ေနတဲ့ က႑ အသီးသီးက အစုအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ ေပၚေပါက္လာရင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားထု တစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့ မူ၀ါဒေတြ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားေတြ ရရွိဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ မူ၀ါဒေရးရာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ဖို႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရခုိင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ANC မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္ က ေျပာသည္။

၎ မူ၀ါဒေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ က႑ ၆ ခု မွ က႑ အလိုက္ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ မူ၀ါဒ သေဘာထားမ်ားကို မူၾကမ္းအျဖစ္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းကာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဦးထြန္းေဇာ္ က ဆက္ေျပာသည္။

“အထူးသျဖင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ civil society ေပါင္းစပ္ၿပီးမွဖြဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အဖြဲ႔ တစ္ခုမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ အနည္းဆံုး ၁၀ ဦး ၀န္းက်င္ေလာက္စီ ရွိၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အလုပ္အဖြဲ႔ေတြကလည္း သူ႔က႑ႀကီးရင္ ႀကီးသလိုအေပၚမွာ လူဦးေရအားျဖင့္ေတာ့ ၁၀ ေက်ာ္ေတြပါတယ္ေပါ့ေလ။ ဒီလိုမ်ိဳးေတာ့ စုဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအလုပ္အဖြဲ႔ေတြကို ျပန္ၿပီး စုစည္းၿပီးမွ မူၾကမ္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဆက္ၿပီးေတာ့မွ မူေခ်ာျဖစ္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး၊ သဘာ၀ သယံဇာတ၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အစရွိသည့္ က႑ ၆ ခုမွ က႑အလိုက္အား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ ၂၁ ရာ စု ပင္လံု ညီလာခံအေပၚ အေျခခံၿပီး သြားေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္လည္း အေထာက္ အကူျပဳသည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျဖစ္သည္ ဟု ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ရခုိင္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ ေျမာက္ေရး ပါတီ ALP/ALA ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ANC/AA တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ျဖစ္သည့္ ANP၊ APP၊ KNDP၊ DNDP၊ MNDP၊ MNP ပါတီတို႔ အျပင္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီး၊ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အသင္းအဖြဲ ႔မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ (၈၁) ဦးႏွင့္ ေလ့လာသူ (၇) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ဟု သိရသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ သည့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ULA/AA ႏွင့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ALD တို႔အား ဖိတ္ၾကားထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တက္ေရာက္လာႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

“ဒီမတက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕မွာ ဒီမူ၀ါဒေရးရာ ညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္ေပါ့။ အဲဒီဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ျဖစ္စဥ္ေတြထဲမွာ သူတို႔ ပါ၀င္လာဖို႔ အတြက္ေပါ့ေနာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းဖြင့္ထားပါတယ္။ သူတို႔ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ သူတို႔ အဆင္ေျပတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းဖြင့္ထားတယ္။ အဲဒီ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရလာဒ္ေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူတို႔ဆီကို ေပးပို႔မယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညွိႏႈိင္းၿပီး ေတာ့မွေပါ့ေနာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းေဇာ္ က ေျပာသည္။

ယခုက်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ရခိုင္အမိ်ဳးသားအဆင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ က႑အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈ အေပၚမူတည္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိသည္ဟု ဦးထြန္းေဇာ္ က ေျပာသည္။