စစ္ေရွာင္စခန္း ပိတ္သိမ္းမႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား ေတာင္းဆို

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇြန္လ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား၊ IDPs စခန္းမ်ားအား ပိတ္သိမ္းရန္ အစိုးရက ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ရပ္တန္႔ထားရန္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း (၁၀၈) ဖြဲ႕ က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ လက္ရွိ IDPs စခန္းေတြကို ပိတ္သိမ္းမယ္ဆိုတာက ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္က လက္ေတြ႕ မက်ေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ အဓိကကေတာ့ IDPs ျဖစ္လာရတဲ့ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္ကို အရင္ဆံုး ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ အဲ့ဒါကို အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္ဆိုတာကို အဲ့ဒီအတြက္က အစိုးရက ဒီအေပၚ မွာ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေတာ့မွ စဥ္းစားႏုိင္ဖို႔ပါ။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့” ဟု အီးတူထ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ လူထုကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ပဒိုမန္းမန္း က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္းရွိ IDPs စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး မေဆာင္ရြက္ခင္ ျပႆနာ၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ပထမဦးစားေပး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္၏ အဓိက အေၾကာင္းမ်ားကို အေလးထား ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ အစိုးရအား ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္ (၄) ခုမွ IDPs စခန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပိတ္သိမ္းသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

အီးတူထ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ လူထုကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီအပါအဝင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း (၁၀၈) ဖြဲ႔က အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အား ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“နံပါတ္တစ္တခ်က္ကေတာ့ IDPs ေနရာမွာရွိတဲ့ အကူအညီေတြေပါ့ေနာ္၊ အထူးသျဖင့္ ဒီ NGOs ေတြ ေရာ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ၊ UN ေတြေရာ၊ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြကို အစိုးရကေနၿပီးေတာ့မွ ပိတ္ပင္တာမ်ိဳးမလုပ္ပဲနဲ႔ လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔လိုမယ္။ လိုအပ္လာရင္ အစိုးရဘက္ကပါ ကူညီပံ့ပိုးဖို႔လိုမယ္။ အဲ့ဒါ ပထမအဆင့္ေပါ့ေနာ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ တိုက္ပြဲေတြကို ရပ္တန္႔ထားဖုိ႔ေပါ့ေနာ္။ ထိုးစစ္ေတြကို ရပ္တန္႔ထားဖို႔၊ ဒါက စစ္တပ္ဘက္ကေပါ့ေနာ္” ဟု ပဒိုမန္းမန္းက ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာကာ IDPs မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ တိုးပြားလာေနရျခင္း၏ အဓိကျပႆနာမွာ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ေနမႈမ်ား၊ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားေနမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အကူအညီမ်ား ရပ္တန္႔ ေနၿပီး ေဒသခံအာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္ကလည္း ဒုကၡသည္မ်ားအား ပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ပိတ္ပင္မႈ မ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အေလးထား ေျဖရွႈင္းေပးရန္ လို အပ္သည္ဟု ပဒိုမန္းမန္းက ေျပာသည္။

“တတိယအခ်က္ကေတာ့ ဒီ IDPs ကို ကူညီေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လိုစီမံေဆာင္ရြက္တဲ့ ေန ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုနကေျပာတဲ့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုတဲ့ ကိစၥအဝဝကိုေတာ့ လက္ရွိ ရွိထားၿပီးသား ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ၊ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ ဒါေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ဖို႔ လိုပါ လိမ့္မယ္”

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္၊ လယ္မူပေလာေဒသတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ပဋိပကၡေနာက္ ဆက္တဲြအျဖစ္ ဒုကၡသည္ေပါင္း(၂,၄၀၀)ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး ေနရသည္မွာ ယေန႔ထိျဖစ္သည္။

အလားတူ ကခ်င္ျပည္အတြင္းတြင္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားလာသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူ (၁၂၀၀၀၀) ေက်ာ္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရသည္ဟု ကခ်င္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဒုကၡသည္အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းက တုိက္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသည့္ IDP ဒုကၡသည္ေပါင္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္ရွိေနသည္ဟု အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕ အစည္း (၁၀၈) ဖြဲ႕ က ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။