ပင္လံုအစည္းအေ၀းသို႔ KIO မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္တက္ေရာက္မည္။

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းသို႔ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြ႔ဲ KIO မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ဦးေဆာင္တက္ေရာက္မည္ဟု KIO/KIA က ေျပာသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္တုိ႔ သြားတယ္လို႔ၾကားတယ္။ လူႀကီးပိုင္းေတြ ၃ ေယာက္ေလာက္ထင္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ရယ္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ေနာင္နဲ႔ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆင္၀ါးေပါ့” ဟု ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ KIO သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူက ေျပာသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO သည္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၇ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိမႈေကာ္မတီ FPNCC ၏ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ FPNCC တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ၊ ရကၡိဳင္ အမ်ဳိးသားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ ULA၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္ တရား မွ်တေသာအမ်ဳိးသားပါတီ MNTJP ကိုးကန္႔၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္စည္းလံုးေရးေကာ္မတီ PSC မိုင္းလား ႏွင့္ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP တို႔ ပါ၀င္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ KIO အပါအ၀င္ FPNCC အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးကို တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းဖိတ္ၾကားထားေသာ္လည္း FPNCC တစ္ဖြဲ႔လံုး အေနျဖင့္ ဖိတ္ၾကားထားျခင္း မဟုတ္ေပ။

“ေဆြးေႏြးရင္ေတာ့ FPNCC အဖြဲ႔အစည္း ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ပဲ ေျပာတာ KIO တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမယ္ ဆိုတာက ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဘာမွမၾကားထားဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ကို ညြန္ၾကားထားတာ လည္း မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ သိသ ေလာက္က အဲလိုပဲ” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူက ေျပာသည္။

ဇူလိုုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔ (ယေန႔) မြန္းလဲြပိုုင္းတြင္ တရုုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုုင္ငံအထူးကိုုယ္စားလွယ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုုးရေသးသည့္ ေျမာက္ပိုုင္းတိုုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕(၇)ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္သိုု႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဟုု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ FPNCC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအတြင္း အစိုးရမွ တရား၀င္ဖိတ္ၾကားလာပါက တတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ အဖြဲ႔၀င္အားလံုး တက္ေရာက္ သြားမည္ဟု (FPNCC) က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ FPNCC သည္ အစိုးရႏွင့္ NCA မဟုတ္သည့္ အျခား လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးရန္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။