ပေလာင္ေဒသ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး တိုးခ်ဲ႔ ေဆာင္ရြက္မည္

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

ပေလာင္ေဒသအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပိိုုမိုတိုးျမင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ (၆) လပတ္္အစည္းအေဝးမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု PSLF/TNLA က ေျပာသည္။

“ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈကေတာ့ ဒီေစာေစာေျပာသလို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေပါ့ေနာ္။ အဲက႑မွာေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို က်ေနာ္တုိ႔ေဒသမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းေတြ က်ေနာ္တုိ႔က တာ၀န္အပ္ႏွင္းထားတာေတာ႔ရွိ တယ္။ တခ်ိဳ႕က်န္တဲ့အပိုင္းကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲတာေတာ့မရွိဘူးေပါ့ေနာ္” ဟု PSLF/TNLA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဴးမိုင္းအိုက္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

၎ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေနအထိ ၅ ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ (၆) လပတ္ အစည္းအေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔ (ယေန႔) ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္လည္း ယခု (၆) လပတ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ တအာင္းေဒသအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိရန္အတြက္ PSLF/TNLA တရားေရးဌာနမွ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ဦးေဆာင္သည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအလုပ္အဖဲြ႕ မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ထူးျခားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ပါရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး PSLF/TNLA အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ PFNCC ၏ မူလခ် မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ မူအတိုင္း ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ဟု PSLF/TNLA က ေျပာသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ကဆံုးျဖတ္ထားတာေပါ့။ FPNCC အေပၚမွာလည္း ဘာမွေျပာင္းလဲသြားတာ မရွိဘူး နဂိုကတည္းက အတိုင္းပဲ FPNCC ရပ္တည္ ခ်က္အတိုင္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔က ဆက္လက္သြားပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဓိကကေတာ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ဖို႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဖက္ကေတာ့ အဆင္သင့္ရွိတယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ နည္းလမ္းက က်ေနာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္တာေပါ့” ဟု ဗိုလ္မွဴး မိုင္းအိုက္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

၎ (၆) လပတ္အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လထိ (၆) လတာကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ား ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု PSLF/TNLA က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားသို႔ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ တုိက္ပြဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းကို PSLF/TNLA မွ ကန္႕ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမည္ခံ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပေနျခင္းသည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ သေဘာထားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာ EAOs အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အားလံုးပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏိုင္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းေဝးႀကီးက ရႈျမင္သံုးသပ္ပါသည္ဟု ထည့္သြင္းထားသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေနအထိ ၅ ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ (၆) လပတ္ အစည္းအေ၀းသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ အရံဗဟိုေကာ္မတီ အဖဲြ႕ဝင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းဌာနမွဴးမ်ား၊ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္မွဴးမ်ား၊ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္း (၁၀၈) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု PSLF/TNLA က ဆိုသည္။