ရွစ္ေလးလံုး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မျပည့္၀ေသးဟု ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုုင္း) ေျပာ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္က အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရား အထက္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ယေန႔တိုင္ မရရွိေသးပဲ ရွိေနသည္ဟု ျမန္မာႏုုိင္ငံလံုုးဆုုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုုိကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF (ေျမာက္ပိုုင္း) က ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အေျချပဳေသာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္(ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုုင္း) ၏ ဗဟိုုဌာနခ်ဳပ္စခန္း ဂ်န္ထုုန္-လခြမ္းဘြမ္တြင္ ၾသဂုုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုုး လူထုုအေရးေတာ္ပံုု အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ABSDF(ေျမာက္ပိုုင္း) ဥကၠဌ ဗိုုလ္မွဴးလဆိုုင္းက ယခုုလိုု ေျပာဆိုုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုု ဒီမိုုကေရစီရၿပီပဲ ေရြးေကာက္ၿပီ ေျပာမေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းက ပါေနတုုန္း။ ဒါစစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုုကေရစီမဟုုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုုးရက အစိုုးရလုုပ္ေနၿပီပဲ၊ ဘာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရွိလဲ၊ ဘာလုုပ္ခြင့္မွမရွိဘူး။ ကမၻာနဲ႔ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္တပ္ကအေပၚက အစိုုးရကေအာက္က။ ဒီပံုုစံေတြရွိေနသ၍ တခ်ိဳ႕လူႀကီးေတြ ေျပာေနတာပဲ ၂၀၀၈ ရွိလိုု႔ အခုုမရေသးဘူး။ ရွစ္ေလးလံုုး အေရးေတာ္ပံုုကာလက ေတာင္းဆိုုခဲ့တာ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ ဘာမွမရေသးဘူး”

ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ဌာနခ်ဳပ္အနီး ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုုင္း) ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ အခမ္းအနားတြင္ လက္ရွိျပည္သူမ်ားရရွိေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ျပယုဒ္သေဘာမွ်သာ ရွိေနသည္ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

“စစ္အာဏာရွင္လည္း မျပဳတ္က်ေသးဘူး။ ေနာက္ၿပီး တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုုကေရစီလည္း မရေသးဘူး။ ဒီစစ္အာ ဏာရွင္ဘက္ကလူေတြက ဘာလဲဆုုိရင္ ဒီေလာက္ေတာင္ အခြင့္ေပးထားၿပီဆုုိတဲ့ ျပယုုဒ္ကိုု သူတိုု႔က ျပတယ္ေလ။ ျပၿပီးမွ က်ေနာ္တိုု႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ပဲ ေရာက္သလိုုလိုု ဒီမိုုကေရစီပဲ ရသလိုုလိုု သလိုုလိုုနဲ႔ ျပေနတဲ့ပြဲ ေတြျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုုရင္ သူတိုု႔ စစ္အုုပ္စုုေနၿပီးေတာ့ လုုပ္ေပးတဲ့ ရွစ္ေလးလံုုးလိုုမ်ိဳးေတြဆိုုေတာ့ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ခါမွာ က်ေနာ္တိုု႔ ေျပာသလိုုပဲ ရွစ္ေလးလံုုးအေရးေတာ္ပံုုကာလမွာ ေတာင္းခဲ့တဲ့ လူထုုဆႏၵေတြ ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္ခါထိ တစ္ခုုမွ မရေသးဘူး။”

ျပည္သူလူထုုတစ္ရပ္လံုုး ေတာင္းဆိုုခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အကုုန္အစင္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ပါတီစံုု ဒီမိုုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံုု တုုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုု တရပ္လံုုး လြတ္ေျမာက္ေရး စသည့္အခ်က္မွာ လံုုးဝမရရွိေသးပဲရွိေနသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထုုိ႔အျပင္ ယေန႔ကာလသည္ ရွစ္ေလးလံုုး လူထုုအေရးေတာ္ပံုုမွ ေပၚေပါက္လာၾကသည့္ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္အျပင္ ႏိုုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တိုုင္းရင္းသားမ်ား ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) လက္နက္စြဲကိုုင္ တိုုက္ပြဲဝင္ၿပီး ႀကိဳးပမ္း ေတာင္းဆိုုေနၾကသည့္ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ တန္းတူေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု တည္ေဆာက္ေရး စသည္တိုု႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ၿပီလား ျပန္လည္ဆန္းစစ္အေျဖထုုတ္ရန္ လိုုအပ္သည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္ဟုု (၈-၈-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ထုုတ္ျပန္သည့္ ABSDF(ေျမာက္ပိုုင္း)၏ သေဘာထား ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ႏုုိ္င္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခိုုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) သည္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းစျဖစ္သည္ဟုု ယံုုၾကည္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုေအာက္တြင္ အခက္အခဲႀကံဳ ေနရသည္ဟုု ABSDF(ေျမာက္ပိုုင္း) က ေျပာသည္။

“ဒီကေန႔ NCA ဆိုုတာ က်ေနာ္တိုု႔ တုုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုုေတြ အားလံုုးရဲ႕ တကယ့္လမ္းေၾကာင္းမွန္လိုု႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ကေနၿပီးေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ကေနၿပီးေတာ့ ဆုုပ္ကိုုင္လိုုက္တဲ့ NCA ျဖစ္သြားတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တိုု႔အတြက္ ပိတ္သြားၿပီ။ ေအး ဒီသေဘာတရားအတုုိင္းပဲ။ ရွစ္ေလးလံုုးက လူထုုေတာင္းဆိုုခဲ့တဲ့ဟာလည္း ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ခါမွာ ဒီပံုုစံအတုုိင္းပဲ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟုု ဗိုုလ္မွဴးလဆုုိင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကိုု ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုုး လိုုလားေတာင္းတေနေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္သစ္ကိုု အျမန္ဆံုုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ေအာင္ မိမိတိုု႔အေနျဖင့္ ၀ိုုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုု ဗိုုလ္မွဴးလဆိုုင္းကဆိုုသည္။

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုုး အခမ္းအနားတြင္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေပးပိုု႔လာေသာ သ၀ဏ္လႊာမ်ားကို ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

အဆိုုပါ ရွစ္ေလးလံုုးေန႔ အခမ္းအနားကိုု မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIA/KIO မွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဗဟိုုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ ( AA ) မွ တာ၀န္ရွိပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကအိုုင္ေအ ဗဟိုုဌာနခ်ဳပ္ လိုုင္ဇာမွ ရပ္မိရပ္ဖ ျပည္သူလူထုု တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုု ျဖဳတ္ခ်ရန္အတြက္ ရဟန္းရွင္၊ ျပည္သူလူထုု၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုု စုုေပါင္းျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုု ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ ဆန္႔က်င္ေသာေန႔ျဖစ္ၿပီး အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စေတးခဲ့ရသည့္ သမိုုင္း၀င္ အေရးေတာ္ပံုု ေန႔တစ္ေန႕ ျဖစ္သည္။