ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုုင္း) ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုးအခမ္းအနားက်င္းပ(ဓာတ္ပံု)

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အေျချပဳေသာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုုင္း) ၏ ဗဟိုုဌာနခ်ဳပ္စခန္း ဂ်န္ထုုန္-လခြမ္းဘြမ္တြင္ ၾသဂုုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုုး လူထုုအေရးေတာ္ပံုု အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

အဆိုုပါ ရွစ္ေလးလံုုးေန႔ အခမ္းအနားကိုု မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIA/KIO မွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဗဟိုုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ ( AA ) မွ တာ၀န္ရွိပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကအိုုင္ေအဗဟိုုဌာနခ်ဳပ္ လိုုင္ဇာမွ ရပ္မိရပ္ဖ ျပည္သူလူထုုမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

NMG 15 NMG 14 NMG 13 NMG 12 NMG 10 nmg 8 NMG 7 NMG 5 NMG 4 NMG 3 NMG 2 NMG 1