မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ကရင္ရိုုးရာပြဲ ျပည္နယ္အစိုုးရ ေထာက္ပံ့မည္

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လက္ခ်ည္ပြဲကိုု မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရက ေငြက်ပ္သိန္း ၅၅၀ ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ဟု ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕က ေျပာသည္။

“တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ႐ုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းတဲ့ေနရာမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးတာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးတာလိုပါတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေစာေအာင္ျမင့္ခိုင္က ေျပာသည္။

ကရင့္႐ုိးရာ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ မဂၤလာအခမ္းအနားကို ကရင္တိုင္းရင္းမ်ားေနထိုင္ၾကသည့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔တြင္ ေက်းရြာအဆင့္ အသီးသီးက က်င္းပၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ က်ပ္သိန္း ၅၅၀ မွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အေနျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လ်ွင္ က်ပ္ ၁၅ သိန္းႏႈန္းႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္အေနျဖင့္ တစ္ရြာလ်ွင္ က်ပ္ ၃ သိန္းခြဲႏႈန္းျဖင့္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ မဂၤလာအခမ္းအနား က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အတြင္းက က်င္းပသည့္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ ပြဲေတာ္မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို ယမန္ႏွစ္က စတင္ခဲ့သည္ဟု ကရင္တိုင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

ကရင့္႐ုိးရာခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ မဂၤလာအခမ္းအနားကို ယခင္က ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့ရသည့္အတြက္ ခမ္းနားစြာမက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္ကို ယခုအခါ ျပည္နယ္အစိုးရက ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးသည့္အတြက္ ပိုမိုခမ္းနားေအာင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား ေစာခ်စ္သန္းက ေျပာသည္။

“ကိုယ့္ရဲ႕ ႐ုိးရာဓေလ့ကို အစိုးရကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ပံ့ပိုးေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြလည္း ဒီပြဲေတာ္ကို လာၿပီးေတာ့ ဆင္ႏႊဲတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ယဥ္ေက်းမႈကို သူတို႔သိသြားတယ္။ ဒါဟာဝမ္းသာစရာပါ” ဟု ေစာခ်စ္သန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလထိ (၆) လတာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ အသံုးစရိတ္ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးထားဟုု မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕ကေျပာသည္။

မြန္တိုုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၊ ကရင္တိုုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ႏွင့္ ပအိုဝ္းတိုုင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္ဟုု ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕ နယ္တို႔၌ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္လ်ွက္ရွိၿပီး သထံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသား ၃ သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။