ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ တစ္ဆို႔ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုုင္ဟံသာေျပာ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအၾကား သေဘာထား ကြာဟေနမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားတိုုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၀ိုုင္း၀န္းႀကိဳးစား အေျဖရွာသြားမည္ ဟုု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) က ေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား သေဘာထားကြာဟမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟုု မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ NMSP ဒုု-ဥကၠ႒ ႏိုုင္ဟံသာက ယမန္ေန႔က က်ေရာက္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္ကို ေျပာသည္။

“ဒါက အဲ့ကိစၥကိုု ေဆြးေႏြးဖိုု႔က တပ္မေတာ္ဘက္က Agenda ကိုု ညွိတဲ့အပိုုင္းမွာ လက္ရွိျမန္မာျပည္ရဲ႕ နယ္ေျမ ေတြအားလံုုး ဘယ္အစိတ္အပိုုင္းမွ လံုုးဝကိုု ခြဲမထြက္ရဆိုုတဲ့ မူကိုု လက္ခံမွ အဲ့ဒီကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္တိုု႔ ျပည္ နယ္အခြင့္အေရးပိုုင္းတိုု႔ စသျဖင့္ေပါ့ အဲ့ဒါကိုု ေဆြးေႏြးမယ္လိုု႔ လက္ခံမယ္လိုု႔သူတိုု႔ ေျပာတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲ့ကိစၥမွာ နည္းနည္းတစ္စိုု႔သြားတယ္ဗ်”

တိုုင္းရင္းသားမ်ားက ခြဲထြက္လိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း အာမခံခ်က္အေနျဖင့္ ခြဲမထြက္ပါဟုု ကတိမျပဳႏိုုင္ေသးပဲ ရွိေနသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

“အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ပင္လံုုစာခ်ဳပ္ ၄၇ ပင္လံုုစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ ေရးထိုုးခဲ့တဲ့အဖြဲ႕ေတြကိုု က်ေနာ္တိုု႔ကေတာ့ သူတိုု႔ရဲ႕ ဆႏၵကုုိ ေမးၾကည့္တယ္ဗ်၊ သူတိုု႔က ဘာေျပာလဲဆိုုေတာ့ တစ္အခ်က္ သူတိုု႔ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ လက္နဲ႔ေရးခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ သေဘာကေတာ့ ၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံုုမွာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ရင္ေပါ့ဗ်ာ ရွမ္းျပည္နယ္ရယ္၊ ကရင္နီျပည္နယ္ရယ္ ခြဲထြက္ပိုုင္ခြင့္ရွိတယ္။ သူတိုု႔လူႀကီးေတြ သူတိုု႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္နဲ႔ေရးထားခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုု သူတိုု႔လက္ထက္မွာ ေျခနဲ႔ ဖ်က္တယ္ဆိုုတာမ်ိဳး သူတိုု႔လက္ထက္မွာ ေျခနဲ႔ဖ်က္တယ္ဆိုုတဲ့ ပံုုစံမ်ိဳး သူတိုု႔အျဖစ္မခံခ်င္ဘူး။ သူတိုု႔လည္း လူထုုရဲ႕ ေဝဖန္မႈကိုု မခံႏိုု္င္ဘူးေပါ့ေနာ္။ အ့ဲဒါကိုု သူတိုု႔က လက္မခံႏိုုင္တာ” ဟုု ႏိုုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

တိုုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ ၾကည့္မည္ဆိုုပါက တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ျပည္နယ္အခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္စံုုခိုုင္မာစြာ မရရွိေသးသည့္ ကာလတြင္ ယခုုကဲ့သိုု႔ လံုုး၀ခြဲမထြက္ရဟုု ကတိေပးရမည္ဆိုုပါက မျဖစ္ႏိုုင္ေသးေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိလာပါက ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ခြဲထြက္ခ်င္၍ ေျပာဆိုုျခင္း မဟုုတ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေရရာေသခ်ာသည့္ အခြင့္အေရး ရရွိရန္သာ လိုုအပ္သည္ဟုု NMSP က ေျပာသည္။

ဇူလိုုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုုပင္လံုု တတိယအစည္းအေ၀းသည္ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ ကုုိယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒကိစၥရပ္မ်ားကိုု ေဆြးေႏြးႏိုုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားၾကား သေဘာထားကြာဟေနဆဲျဖစ္ၿပီး မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ေစ ဆက္လက္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားလံုုး၀ိုုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း အေျဖရွာရမည္သာ ျဖစ္သည္ဟုု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ၏ ၇၁ ႏွစ္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ထိုု႔အျပင္ NLD အစိုုးရသည္ ျပည္သူမ်ား၏ တခဲနက္ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အစိုုးရဖြဲ႔စည္းႏိုုင္ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံ ဥပေဒေအာက္တြင္ ႏိုုင္ငံေရးအရ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ိဳးစံုုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးတိုု႔တြင္ ေရွ႕မတိုုးသာ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္ဟုု ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

“က်ေနာ္တိုု႔ျမင္တာကေတာ့ NLD အစိုုးရက သူတိုု႔အစိုုးရမျဖစ္ခင္တုုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အပါအဝင္ေပါ့ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုုကိုုျပင္မယ္ေနာ္၊ ႏုုိင္ငံေရးအေျခအေနကိုု အေျပာင္းအလဲလုုပ္မယ္၊ ဒီမိုုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု တည္ေဆာက္မယ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာရလာတဲ့ ေနာက္ပိုုင္းမွာ အဲ့ကိစၥေတြ ဘာမွလႈပ္ရွားတာေတြ ေျပာဆိုုတာေတြ မရွိသေလာက္ပဲ” ဟုု ႏိုုင္ဟံသာ က ေျပာသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း NLD အစိုုးရ အေနျဖင့္ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုုိက္ပြဲမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အေပၚ တစ္စံုုတစ္ရာ ေထာက္ျပေျပာဆိုုမႈမ်ိဳး မရွိသည့္အျပင္ ၎တိုု႔ေပးထားသည့္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ကတိမွာလည္း မျဖစ္လာသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမွာ ေလွ်ာ့က်လာသည္ဟုု NMSP က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုုသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ အစုုိးရနဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရး ထိုုးထားသည့္အျပင္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ NCA ကိုု အျခားတုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔နဲ႔အတူ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည္။