ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္ ေျပာ

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳ မူေဘာင္ကို ျပင္ဆင္ဖို႕ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ KPSN မွာ ေစာေလးကေပါ က ေျပာသည္။

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မျပင္ဆင္ပဲ ေရွ႕ဆက္သြားပါက ခိုင္မာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ၾကီးမားေသာ အခက္အခဲ ျဖစ္လာမည္ဟု ေစာေလးကေပါက ဆက္ေျပာသည္။

“ေရွ႕ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳခရီး” အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ KPSN မွ ေစာေလးကေပါ က ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းျပသည္။

ဒီအခ်ိန္အထိ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ခဲ့တယ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္တာမွာ ပိုမိုၿပီးေတာ့ အကန္႕အသတ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္၊ NCA ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ၊ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တို႕ ရရွိတဲ့ ၃၇ ခ်က္ကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြ လက္ခံႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြ ပါတာအရမ္းနည္းတယ္။ ၂၀၀၈ ေအာက္မွာ သြားတဲ့ဟာေတြ မ်ားတယ္၊ ေနာက္တခုက ေနာက္တႀကိမ္မွာ ထပ္လုပ္တဲ့ ရရွိလာတဲ့အခ်က္ေတြကလည္း တိုင္းရင္းသားေတြက သိပ္စိတ္၀င္စားတဲ့အခ်က္ေတြမဟုတ္ဘူး၊ သိပ္ ဦးတည္ေနတဲ့ဟာေတြလည္း မဟုတ္ေနဘူး၊

ဆက္လက္ၿပီး ေစာေလးကေပါက ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားတို႕အေနနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ Peace Process ကို သြားႏုိင္ဖို႕အတြက္လည္း သူတို႕ သူရဲ့အမ်ိဳးသားေတြ သူရဲ့တိုင္းသူျပည္သားေတြနဲ႕ ေတြ႕ဖို႕ႀကိဳးစားတဲ့ အခါမွာလည္း အစိုးရအေနနဲ႕ တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ ပိတ္ပင္တားဆီးတာေတြကို အမ်ားႀကီးလုပ္တယ္၊ ေနာက္တခုကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ဒီ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြ ပ႗ိပကၡ ခ်ဳဳပ္ျငိမ္းၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ဒီ NCA လက္မွတ္ထိုးထားၿပီးသား တိုင္းရင္းသား နယ္ေတြမွာလည္း က်ေနာ္တို႕ တပ္မေတာ္ေတြနဲ႕ ဒီ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အၾကား ျပန္လည္ၿပီးေတာ့မွ ပ႗ိပကၡ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္ပြားလာတာကလည္း ဒါက်ေနာ္တို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဆံုးသတ္ေစလာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြထဲက ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်၊

ေရွ႕ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳခရီး ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွဳ မူေဘာင္မ်ား၏ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ကို အဓိက ေထာက္ျပေရးသားထားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ျဖတ္သန္းႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံေရး မူေဘာင္အသစ္တခုကို မျဖစ္မေန ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ထိုမွသာ စစ္မွန္ၿပီး တႏုိင္ငံလံုး ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးတည္ေဆာက္ရြက္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေစာေလးကေပါ မွ ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အရင္ေဆြးေႏြးပြဲေတြက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမွဳ မူေဘာင္ ျဖစ္မွသာလွ်င္ တကယ့္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မိုလို႕ က်ေနာ္တို႕က ဒီ Report ကို က်ေနာ္တို႕ ထုတ္ျပန္ၿပီးေတာ့မွ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ေရးသားရတာျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာ အေျခခံ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အတည္မျပဳခင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ မူေဘာင္အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တံခါးေပါက္ ငါးခ်ပ္ ျဖစ္ေသာ ပထမ တံခါးေပါက္ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ TWC ၊ ဒုတိယ တံခါးေပါက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ပူးတြဲေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ UPDJC-S ၊ တတိယ တံခါးေပါက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC၊ စတုတၳ တံခါးေပါက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ( ၂၁ ရာစု ပင္လံု ) ပဥၥမ တံခါးေပါက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ မ်ားကို မျဖစ္မေန ျဖတ္သန္းရန္ လိုေနသည္ဟု ေျပာသည္။

သို႕ရာတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီ ခဲ့ေသာ ေျမယာဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားသည္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တဆင့္ ရရွိခဲ့ေသာ အဓိက အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ကြဲလြဲ ေနသည္ဟု ေစာေလးကေပါ မွ ဆက္ေျပာသည္။

ပထမဦးဆံုးတခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုးရဲ့ ေျမယာမူ၀ါဒ ေပၚလစီ အပါအ၀င္ေပါ့ေလ က်ေနာ္တို႕ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္ ျပည္သူလူထုနဲ႕ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ထုက ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္ အဲ့ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲကို အစိုးရကေနၿပီးမွ ကန္႕ကြက္တဲ့ဟာမ်ိဳး လုပ္တယ္၊ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ဒီေျမယာ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုလုပ္တဲ့အခါမွာ အစိုးရအေနနဲ႕ ပိတ္ပင္တဲ့ဟာမ်ိဳးေတြလုပ္တယ္၊ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ဒီ ေျမယာမူ၀ါဒ ေပၚလစီေပ့ါေနာ္ က်ေနာ္တို႕ တင္သြင္းတဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္ ေပါ့ ဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာေပါ့ေနာ္ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီမွာ က်ေနာ္တို႕ အေနနဲ႕ တင္သြင္းေဆြးေႏြးတဲ့ ဟာ ေတြမွာ တကယ့္တိုင္းရင္းသားေတြ လိုခ်င္တဲ့ဟာေတြဟာ အားလံုးဟက ပယ္ခ်ျခင္းခံရတဲ့အေနအထားမ်ိဳး ေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္ ပယ္ခ်ၿပီးေတာ့ အသိအမွတ္မျပဳတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြ ရွိေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်၊

ထိုေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၏ အကန္႕အသတ္ ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး မွဳႏွင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမွဳမ်ားပါ၀င္ေသာ မူေဘာင္အသစ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲေဖၚထုတ္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ ဆံု ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ ေပၚေပါက္က်င့္သံုးႏိုင္သည္အထိ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရန္ KPSN မွ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းထား သည္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ထိုးစစ္အားလံုးကို ရပ္တန္႕သင့္ၿပီး၊ တႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚသင့္ေၾကာင္းႏွင့္  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းမွဳေကာ္မတီ FPNCC ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုး ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳကို က်င္းပရန္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းထားသည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ KPSN အဖြဲ႕သည္ ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၉  ဖြဲ႕ျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမွဳအသိုင္းအ၀န္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျမွင့္တင္ ေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း အသိပညာေပးျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား မွတ္တမ္း တင္ျခင္း ႏွင့္ ေရရွည္တည္တန္႕မည့္၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး စည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။