အဖြဲ႔၀င္သစ္မ်ားအတြက္ BNI လမ္းဖြင့္
တိုင္းရင္း မီဒီယာ တိုးတက္ေရးအတြက္ တိုးခ်ဲ႔လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆို

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

တိုင္းရင္းသား သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ့သတင္း Burma News International –BNI အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းမီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဖြဲ႕၀င္သစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္လုိက္ၿပီး ေဒသအေျချပဳ မီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ ႈဖြဲ႕စည္းသြားရန္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္သည္ဟု ထုတ္ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ့သတင္း BNI အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္သစ္မ်ားအား လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသစ္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေသာ မူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ နန္းေဖာ့ေဂ မွ က်မတို႕ရဲ့ မူ၀ါဒအားျဖင့္ ဆိုလို႕ရွိရင္လည္း တိုင္းရင္းသား မီဒီယာေတြအျပင္ ေဒသႏၱရမီဒီယာေတြေပါ့ အဲ့ဒီ မီဒီယာေတြကိုလည္း က်မတို႕ အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္နဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ က်မတို႕ ႀကိဳဆိုပါတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဘာလို႕လည္းဆိုေတာ့ က်မတို႕ရဲ့ ဒီ တစ္ႏိုင္ငံလုံုးရဲ့ သတင္းအေျခအေနေတြ ေနာက္ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြ ဘာေတြက်ေတာ့ တိုင္းရင္းသား မီဒီယာေတြခ်ည့္ပဲမဟုတ္ပဲနဲ႕ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ အေျခစိုက္တဲ့ ျပည္နုယ္နဲ႕ တိုင္းေဒသေတြမွာ အေျခစိုက္တဲ့ မီဒီယာေတြကလည္း သူတို႕ေတြရဲ့ သတင္းကအစ အမ်ားႀကီး လုပ္ႏိုင္တဲ့ဟာေတြရွိတဲ့ အခါၾကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး ပိုၿပီးေတာ့ ေဒသႏၱရမီဒီယာေတြေရာ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာေတြေရာ ဒိုးတူေဘာင္ဖက္ ကြန္ယက္အေနနဲ႕ က်မတို႕ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးအားေကာင္းမယ္လို႕ က်မတို႕ ယံုၾကည္လို႕ က်မတို႕ လက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ဟု ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕မွစ၍ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ BNI အဖြဲ႕၀င္ အယ္ဒီတာမ်ား ၏ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ တိုင္းရင္းသား မီဒီယာ မူ၀ါဒ ေပၚေပါက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား သတင္း သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရး ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေနသည့္ တိုင္းရင္းမီဒီယာ ညီလာခံကို အႏွစ္သာရရွိရွိ က်င္းပႏိုင္ေရး ကိစၥမ်ားကို အဓိက ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာ အခန္းက႑ သည္လည္း အားေကာင္းလာေစရန္ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသား မီဒီယာ မ်ား ရပ္တည္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မူသည္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း နန္းေဖာ့ေဂ မွ ဆက္ေျပာသည္။

ေသခ်ာတာက ႏုိင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ က်မတို႕ စတုတၳမ႑ိဳင္အတြက္ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့အခါၾကေတာ့ အဲ့ဒီ စတုတၳမ႑ိဳင္က ၿပိဳလဲသြားရင္ အဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ့ ေျခေတာက္တစ္ေခ်ာင္း က်ိဳးေနတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရွိတဲ့အခါၾကေတာ့ က်မတို႕က လမ္းႏွစ္လမ္းနဲ႕သြားမယ္ ကိုယ့္အသိုင္းအ၀ိုင္း အေျပာင္းအလဲ အတြက္ တိုင္းျပည္ အေျပာင္းအလဲကို သြားရင္းနဲ႕ တဖက္ကလည္း က်မတို႕ရဲ့ ေရရွည္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းကို ကိုယ့္ရဲ့ နဂိုမူရင္း ခံယူခ်က္ေတြ မေပ်ာက္ပဲနဲ႕ သြားဖို႕အတြက္ေတာ့ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ့သတင္း BNI အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တိုင္းရင္းသား ေဒသအသီးသီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားအား ပိုမိုေစာင့္ၾကည့္ေရးသားသြားရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အေျချပဳ ရုပ္သံအစီအစဥ္မ်ား ကိုလည္း ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္မွဳမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ့သတင္းBNI အဖြဲ႕ကို တိုင္းရင္းသား အေျချပဳ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ေဒသအေျချပဳ သတင္းမီဒီယာမ်ားျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယခု ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အယ္ဒီတာ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ Development Media Group (DMG) သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕၀င္အသစ္အျဖစ္ လက္ခံခဲ့သည္။