ေပါင္းစည္း ပါတီအမည္ကို “မြန္ပါတီ” ဟု ေခၚမည္

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္။

သံုးပါတီ ပူးေပါင္းလိုက္သည့္ မြန္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီ၏ အမည္ကို မြန္ပါတီ (Mon Party) အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳလိုက္သည္ ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

“ပါတီအမည္သစ္ ေရြးခ်ယ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမည္ ၁၃ ခုကေန ၿမိဳ႕ နယ္ေတြမွာ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ မဲဆႏၵနဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ မဲအမ်ားဆံုးရရွိတဲ့ “မြန္ပါတီ” အမည္သစ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မြန္ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏိုင္စံတင္ က ေျပာသည္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ ၃ ပါတီတို႔သည္ ေပါင္းစည္းၿပီး ပါတီအမည္သစ္ျဖင့္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ရန္ ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းခန္႔က သေဘာတူညီထား ၾကသည္။

လာမည့္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီအသစ္မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားတရပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မြန္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို မြန္ျပည္သူမ်ားအား တရားဝင္ေၾကညာသြားမည္ဟု ႏိုု္င္စံတင္က ဆက္ေျပာသည္။

ပါတီအမည္သစ္ကိုု အမည္ (၁၃) ခုုထဲမွာ “မြန္ပါတီ” ဆိုုသည့္ အမည္သစ္ကိုု မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု ေျပာသည္။

ပါတီအသစ္၏ ပါတီဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲၿပီးလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ ပါတီတရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု မြန္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မြန္ပါတီပါကို ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ လူဦးေရ အေယာက္ (၁၂၀) ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မ တီ ဝင္ (၅၁) ဦး တို႔ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ဟု မြန္ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏိုင္လရီတမ က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္သူလူထုမ်ား၊ မြန္သံဃာေတာ္မ်ား လိုလားေနသည့္ မြန္တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနေသးသည့္ မြန္ႏိုုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားလည္း မြန္ပါတီထဲ ပါဝင္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္ လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု လည္း မြန္ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔က သေဘာတူဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟုု သိရသည္။

မြန္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးကိုု ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္မွ စတင္ၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။