ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ မြန္ အင္အားစုမ်ား သံုုးသပ္ေဆြးေႏြး

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္။

မြန္ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မြန္အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ျခင္းမ်ားကို အစုအဖြဲ႕အလိုက္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

မြန္ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၾသဂုတ္လ ၃၁ ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ မြန္အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းတို႔က စက္တင္ဘာ ၁ ႏွင့္ ၂ ရက္ေန႔တိုု႔တြင္လည္းေကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး မြန္ ျပည္သစ္ပါတီကလည္း စက္တင္ဘာလ ပထမအပတ္ အတြင္းတြင္ ပါတီထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ဝယ္ဆင္စခန္းတြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“၂၁ ရာစုပင္လံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီမွာအားလံုး ျပန္သံုးသပ္တာေပါ့ေနာ္ တိုင္းရင္းသားက႑မွာ ဘာလိုအပ္ေသးလဲ အခု ေဆြးေႏြးတဲ့က႑ေတြ အလိုက္မွာ အခုတတိယအႀကိမ္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က တအားနည္းတဲ့ အခါက်ေတာ့ ေနာက္တကယ္လို႔ စတုတၳအႀကိမ္ ေခၚလာရင္ က်ေနာ္တို႔ ဘာျဖည့္စြတ္ဖို႔ လိုေသးလဲဆိုတာ အေျဖရွာတဲ့သေဘာမ်ဳိးပဲ” မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၁) ႏိုင္စံတင္ က ေျပာသည္။

မြန္တိုုင္းရင္းသား အင္အားစုုမ်ား၏ အစုအဖြဲ႕ အလိုက္က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ျပန္လည္သံုးသပ္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္တို႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့သည္ဟုု ေျပာသည္။

“အခု ညီလာခံမွာက အဓိက ႀကံဳေတြ႕ ေနရတဲ့ ျပႆနာက သေဘာတူညီခ်က္ေပါ့။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ ညီခ်က္ေတြက အားလံုးလက္ခံႏိုင္တဲ့သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ဖို႔လိုတာ နံပါတ္ ၁ ေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ မြန္တမ်ဳိးသား လံုးလဲမဟုတ္ဘူး တခ်ဳိ႕လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတြလဲရွိတယ္။ အဲဒီလက္နက္ကိုင္ေတြလည္း သေဘာတူညီႏိုင္မွ ဒါေၾကာင့္ ဒီညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြက ဘာေတြသြားျဖစ္ေနလဲ ဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ဟာေတြ ေလာေလာဆယ္ ပါလာတာမရွိေသးဘူး” ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴး မင္းေဇယ်ာဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (ေခၚ) ၂၁ ရာစုုပင္လံုုညီလာခံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေရး က႑မွ အခ်က္ ၄ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ ၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ ၇ ခ်က္ႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ က႑ ၂ ခ်က္ စုစုေပါင္း ၁၄ ခ်က္တိုု႔ကုိ သေဘာတူညီႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း လုံၿခဳံေရးက႑အား ေဆြးေႏြးႏိုုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ဖက္ဒရယ္အေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသူ ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုးကလည္း “မြန္အမ်ဳိးသားေတြအတြက္က လူမ်ဳိး အလိုက္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေရးမွာလုပ္ၿပီးသား အစီရင္ခံေတြလည္း တင္ၿပီးသား သို႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲက မၿပီးေသးဘူး။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုလို႔ရွိရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က လံုးဝမေဆြးေႏြးထားဘူး။ အဲ ေတာ့ ဒါေတြကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔က ကိုယ္ဘာလုပ္ထားလဲဆိုတာကို review လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ လာမယ့္ ညီလာခံ ရယ္ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ႏွစ္မွာ လုပ္မယ့္ ညီလာခံ ၂ ခု ၃ ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးကို ေဆြးေႏြးမယ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးတာက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အေရးႀကီးဆံုးပဲ ကိုယ့္ျပင္ဆင္မႈအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ဒီလိုပြဲမ်ဳိး လုပ္ရမွာပဲ” ဟုု ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ေဆြးေႏြးရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ ေျမယာႏွင့္ လူမႈေရး က႑ အေၾကာင္းအရာ အနည္းငယ္သာ ၿပီးခဲ့သည့္ တတိယ အႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လာညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္ ဟု ညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ မြန္တိုင္း ရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည္ ဇူလိုုင္လ (၁၁) ရက္ေန႔မွ (၁၆) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ တတိယပင္လုံအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုုိင္ငံေရး က႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စတဲ့ အခန္းက႑မ်ားအား အစိုုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုုးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နကက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕တိုု႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ၁၄ ခ်က္ ထပ္မံရရွိခဲ့သည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၅၁ ခ်က္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။