သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမွဳအေပၚ BNI မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Press-Release-of-BNI_with_letter_head