NCA လက္မွတ္ထိုး အဖြဲ႔မ်ား ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း က်င္းပ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

NCA အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေနခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ NCA-s EAO ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး CNF ဥကၠဌ ပူးဇင္က်ံဳး မွ ေျပာသည္။

ဒီကေန႕ဆိုလို႕ရွိရင္ က်ေနာ္တို႕ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ အပိုင္း ၁ နဲ႕ အပိုင္း ၂ ကို က်ေနာ္တို႕ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္တယ္၊ ဒါက က်ေနာ္တို႕ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အဆင့္ ၆ ကို ေရာက္ေနၿပီလို႕ ေျပာလို႕ရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မိုလို႕ က်ေနာ္တို႕ အဆင့္တိုင္းမွာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးလို႕လည္း က်ေနာ္တို႕ ဒီကေန႕အစည္းအေ၀းဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္၊

 ေရွ႔တိုးမရတဲ့ ကိစၥေတြ ေက်ာ္လႊားႏိုုင္ဖို႔လည္း ဒီကေန႔ အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။

 ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႕ ဒီကေန႕ ဒီ ဒက္ေလာ့ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေပါ့ တိုးလို႕မရတဲ့ ကိစၥေတြလည္း ရွိပါတယ္၊ ဥပမာ အားျဖင့္ က်ေနာ္တို႕ ဒီ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႕ ခြဲမထြက္ရ ဆိုတဲ့ကိစၥေတြ၊ ေနာက္ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ ကိစၥေတြ၊ SSR/DDR ကိစၥေတြ ဒါေတြလည္း က်ေနာ္တို႕ အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္ ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကေန႕ အစည္းအေ၀းဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္လို႕ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ဟု CNF ဥကၠဌ ပူးဇင္က်ံဳး မွ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာဆိုခဲ့သည္။

EAO အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕ ၁၀ ၏ စုဖြဲ႕မွဳမ်ားျဖစ္သည့္ PPST/ JICM/UPDJC/ JMC/ IAC/JPC အစရွိသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားအား ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းျခင္း၊ ကြာဟမွဳျဖစ္ေနေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ျခင္း၊ မခြဲထြက္ျခင္း စသည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားအား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု သိရသည္။

ထို႕အျပင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုကိစၥ ရပ္မ်ား ႏွင့္ NCA တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ တြင္ ပါ၀င္ေသာ DDR/SSR ဟုေခၚသည့္ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစနစ္ ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး မျဖဳတ္သိမ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ယေန႕စတင္က်င္းပသည့္ NCA အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ သဘာပတိ ၁ ျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးူ KNU ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးမွ အစည္းအေ၀းအဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္အားလံုးအၾကားယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနတဲ့ေနရာမွာအေထာက္အ ကူျဖစ္ေစႏိုင္မယ့္ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္းဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သြားရမွာ ျဖစ္သလို ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ဘယ္လိုအတူတကြအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားၾကမလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြး သြားၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဟု တက္ေရာက္လာသည့္ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး မွလက္ရွိမွာNCA ဟာပဏာမသေဘာေဆာင္ၿပီးbilateral ကိုအေျခခံတဲ့တစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုလႊမ္းၿခံဳတဲ့အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္bilateral အဆင့္ကေန ႏိုင္ငံေရးရပ္၀န္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈရရွိဖို႔လုိအပ္ေနပါတယ္။ဒီလို ႏိုင္ငံေရးရပ္၀န္းဆုိင္ရာသေဘာတူညီမႈမရွိလို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာတု႔ံဆိုင္းေနတဲ့အခက္အခဲကိုႀကံဳေတြ႔ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီႀကံဳေတြ႔ရတဲ့အခက္အခဲကိုရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားမွာအနာဂတ္ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ဘံုရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ဘံုတန္ဖိုးထားမႈစံႏႈန္း ေတြညွိႏိႈင္းရယူဖို႔လိုပါတယ္။ ဟု လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဘံုသေဘာထားမ်ား ရယူရာတြင္ NCA အပစ္ရပ္ သေဘာတူစာခ်ဴပ္ လက္မွတ္မေရးထိုးၾကရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခ်န္ထား၍ မရသည့္အတြက္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ပါ၀င္ခြင့္လာရန္လည္း ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး မွ ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညီညြတ္မွဳ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ မတူညီသည့္ Stakeholder အၾကား ကြာဟမွဳမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ဘံုသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ညွိႏွိဳင္းသြားၾကရန္ အစည္းအေ၀းအဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး မွ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယေန႕စတင္က်င္းပသည့္ NCA အပစ္ရပ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႕ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ NCA အပစ္ရပ္ လက္မွတ္မေရးထိုးၾကရေသးေသာ ေျမာက္ပိုုင္း အင္အားစုုျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ FPNCC အဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ  (KNPP) အဖြဲ႕မ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားေသာ္လည္း အစည္းအေ၀း ပထမဆံုးရက္တြင္ တက္ေရာက္ျခင္း မေတြ႕ရေပ။

လက္ရွိ NCA-s EAO အဖြဲ႕တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး KNU ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ၊ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္ တစ္တပ္ ဦး ABSDF၊ ပအိုု႕အမ်ိဳး သား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ PNLO၊ ရခိုုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ၊ဒီမိုုကေရစီအက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ DKBA၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ KNLA/PC မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။