ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA -s EAO Summit တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း စတၳဳထရက္ ေနာက္ဆံုးေန႕တြင္         ေျပာၾကားေသာ အဖြင့္မိန္႕ခြန္း။ ( ၁၁ – ၉ – ၂၀၁၈ )