တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုုးပါ၀င္သည့္ ညီလာခံတရပ္ ထပ္မံေခၚယူမည္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုး ပါ၀င္သည့္ ညီလာခံ တရပ္ အျမန္ဆံုး က်င္းပရန္ NCA- ေရးထိုးထားေသာ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းက ဆံုး ျဖတ္လိုုက္သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ NCA စာခ်ဴပ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ NCA လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသလို NCA လမ္းေၾကာင္းမ ဟုတ္ပဲ တျခားလမ္းေၾကာင္းမွ သြားရန္ဆႏၵရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည့္အတြက္  ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတြင္ NCA လမ္းေၾကာင္းအျပင္ တျခားမည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းရွိႏိုင္သလဲဆိုသည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ ရွိႏိုင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းသြားႏိုင္ေရး အျမင္သေဘာထား ဖလွယ္သည့္ အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးပါ၀င္သည့္ ညီလာခံတစ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုး က်င္းပသြားမည္ဟုလည္း ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္း မွ ေျပာသည္။

အမွန္အားျဖင့္ေတာ့ က်ေနာ္တို႕ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ရည္မွန္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္က တူတယ္ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ဖို႕အတြက္ သို႕ေသာ္လည္းပဲ ရပ္တည္မွဳက အားလံုးက တူခ်င္မွ တူလိမ့္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္မိုလို႕ က်ေနာ္တို႕ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းက ဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပေရာစက္မွာ တူညီတဲ့ သေဘာထားကို စုစည္းႏုိင္ဖို႕အတြက္ ၊ ဆိုလိုတာက ဒီမိုကေရစီနဲ႕ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူကို က်ေနာ္တို႕ ဘံု လက္ခံထားတဲ့ ဘယ္လိုမူလဲ ဆိုတာ အားလံုး လက္ခံလို႕ရွိရင္ က်ေနာ္တို႕ တဖက္နဲ႕ သြားေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာမွာ ဒီ လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြရဲ့ သေဘာထား မဟုတ္ဘူး၊ ဒါ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုးရဲ့ လိုလားခ်က္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို က်ေနာ္တို႕ ရႏိုင္ဖို႕အတြက္လည္း ျဖစ္တယ္၊ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္စဥ္ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း ဘံုသေဘာထား၊ ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆို က်ေနာ္တို႕ ႏုိင္ငံရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုလို႕ရွိရင္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးနဲ႕ ဆိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း အားလံုးဆိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႕ရဲ့ ဘံု သေဘာထား ဘံု ရပ္တည္ခ်က္ကို ရႏိုင္ဖို႕ အတြက္လည္း ျဖစ္တယ္၊

လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ရပ္တန္႕သေလာက္ ရွိေနၿပီး တစ္စို႕ေနသလို ၊ ျပည္သူ႕ေတြ႕ဆံုပြဲ၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္လည္း က်င္းပခြင့္မရသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္အတြက္ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ မရေတာ့သည့္ အေနအထား တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေနတာေၾကာင့္ UPC ကို တစ္ႏွစ္ၾကာ ရပ္နားခဲ့ရသည့္ အေျခအေန ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရမွဳအေပၚ ပိတ္စို႕တစ္စို႕ ေနမွဳမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ၄ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ NCA-s EAO Summit ထိပ္သီးအစည္း အေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ဥကၠဌ ပူးဇင္က်ံဳးက  ေျပာသည္။

တစ္စို႕ေနမွဳမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အစိုးရ ၊ တပ္မေတာ္ ဖက္မွ ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦးပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ NCA အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦးပါ 10+10 အဖြဲ႕၀င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာ အျမန္ေတြ႕ဆံုညွိႏွိဳင္းၿပီး ေဆြးေႏြးမွဳ မ်ား ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သတင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပူးဇင္က်ံဳးက သတင္းေထာက္မ်ားအား ယခုလို ေျပာသည္။

က်ေနာ္တို႕ ဒီ UPC သြားတဲ့အခါၾကေတာ့လည္း က်ေနာ္တို႕ရဲ့ ခုနက ဖတ္ၾကားသြားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ဖက္ဒရယ္မူ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ တန္းတူေရး နဲ႕ ခြဲမထြက္ရဆိုတဲ့ဟာကို အေလးအနက္ လုပ္ရမယ္၊ ေနာက္ တပ္မေတာ္ တခုထဲ ထားရွိေရးကိုလည္း က်ေနာ္တို႕ ေစာင္းေပးၿပီးမွ ေဆြးေႏြးရမယ္ ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္လာတဲ့ အခါၾကေတာ့ က်ေနာ္တို႕အေနနဲ႕ ေရွ႕မတိုးႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြ ျဖစ္သြားတယ္ တစ္စို႕မွဳေတြ ျဖစ္သြားတယ္လို႕ က်ေနာ္တို႕ အျမင္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႕ က်ေနာ္တို႕ ေအာက္ကေန အေပၚကိုသြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ အလုပ္လုပ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခဲတယ္၊ က်ေနာ္တို႕ အလုပ္မတြင္ဘူး ဆိုတဲ့အျမင္မ်ိဳး ရွိတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႕ ထိပ္ပိုင္းမွာ ရွိေနတဲ့ တပ္မေတာ္က တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေနာက္ တပ္မေတာ္က တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ ေနာက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းက တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့မွ အဲ့သလို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေတြ႕ၿပီး အဲ့ဒီ အေျဖကို ရွာဖို႕ရန္အတြက္ ဒီကေန႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ ခ်ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္ မွ အေရးႀကီးတယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။

ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္လည္း ထိုးတဲ့အဖြဲ႕နဲ႕တင္မကပဲ မထိုးတဲ့အဖြဲ႕ေတြပါ ပါ၀င္ဖို႕လိုအပ္သည့္အတြက္ ထိုးတဲ့အဖြဲ႕နဲ႕ မထိုးတဲ့အဖြဲ႕ၾကားထဲတြင္ ဘံုသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ ႏွင့္ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ညီလာခံတစ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုး က်င္းပသင့္ေၾကာင္း ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႏွင့္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ပူးဇင္က်ံဳး မွ ဆက္ေျပာသည္။

ယေန႕ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ NCA အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကို KNU မွ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး၊ ဒု အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကို RCSS မွ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္၊ ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ABSDF မွ ရဲေဘာ္ သံခဲ၊ CNF မွ ပူးဇင္က်ံဳး ၊ PNLO မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ ၊ DKBA မွ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေစာမိုေရွး၊ KNU/KNLA-PC မွ ေဒါက္တာ ေနာ္ကေပါထူး၊ ALP မွ ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္ တို႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU တို႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖက္မ်ား PPST + 2 ျဖင့္ ပါ၀င္သြားမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစိုးရ၊ တပ္မတာ္ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦးစီ ႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိုလ္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္ ၅ ခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပႏုိင္ေရးကိစၥ၊ ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးမွဳတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရး၊ ကိုင္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္၊ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး၊ လူနည္းစု အခြင့္အေရး၊ ျပည္နယ္စုဖြဲ႕မွဳ စသည့္ ဖက္ဒရ္မူမ်ား ခ်မွတ္ ႏိုင္ေရး ကိစၥ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဆိုင္ရာ ကိစၥ မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ထို႕အျပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ပံုစံမ်ား ရွာေဖြေရး ကိစၥ၊ အလုပ္အဖြဲ႕မ်ား၊ ေကာ္မတီ မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္ မၿပီးျပတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ေရးကိစၥ အပါအ၀င္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ က်န္ရွိေနေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိစၥ မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ညွိႏွိဳင္းသြားမည္ဟု ေျပာသည္။