နယ္စပ္ က်ဴးေက်ာ္တည္ေဆာက္မႈ တရုတ္ျပန္ရုတ္သိမ္း

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ၾကဴကုတ္ (ပန္ဆိုင္း) ၿမိဳ႕ နယ္ခြဲအတြင္း ယမန္ေန႔က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ သံတိုင္မ်ား၊ ကြန္ကရစ္ တံတိုင္းမ်ားကို တရုုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ နံနက္တြင္ လာေရာက္ ျဖဳတ္သိမ္းသြားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုုပါ သံတုုိင္မ်ား၊ ကြန္ကရစ္တံတိုုင္းမ်ားအား ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုုင္းက တရုုတ္အာဏာပိုုင္မ်ားက ျမန္ မာႏိုုင္ငံဘက္ျခမ္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး စက္ယႏၱယားမ်ား (ဘက္ဖိုုး) မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ တူးေဖာ္ၿပီး ၏တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မည့္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ယခုုကဲ့သိုု႔ လာေရာက္ျဖဳတ္သိမ္းသြားသည္ကိုု အတိအက်မသိရေသးဟုု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုုပါျဖစ္စဥ္မွာ ဖိုုင္ေကာင္းေက်းရြာအနီးရွိ (၁၉၉၃) ခုုႏွစ္က တရုုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုုင္ငံ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ နယ္ျခားမွတ္တိုုင္အနီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖိုုင္ေကာင္းေက်းရြာတြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္း တိုုင္းရင္းသားမ်ား အမ်ားဆံုုးေနထုုိင္ၿပီး အိမ္ေျခ (၆၀) ေက်ာ္ရွိကာ လူဦးေရ ငါးရာေက်ာ္ခန္႔ ေနထိုုင္ သည္။