ကရင္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း ကူးစက္ျမန္ ၀က္သက္ေရာဂါျဖစ္ပြား၊ ကေလး ႏွစ္ဦးေသ ၃၀၀ ေက်ာ္ ကူးစက္

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး(KNU) တပ္မဟာ-၅ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ဖာပြန္ခရိုုင္ထဲမွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကူးစက္ ျမန္သည့္ ဝက္သက္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ကေလး ႏွစ္ဦးေသ ဆံုုးၿပီး အေယာက္ (၃၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ ေရာဂါကူးစက္ ခံေနရသည္ဟုု နယ္လွည့္ ေက်ာပိုုးအိတ္ က်န္းမာေရး လုုပ္သားအဖြဲ႕ က ေျပာ သည္။

ဖာပြန္ခရိုုင္အတြင္းရွိ ဒြယ္လိုုးႏွင့္ ဘူးသိုုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ (၁၀) ရြာေက်ာ္ခန္႔ ဝက္သက္ေရာဂါ ကူးစက္ ပ်ံ႕ ပြားေနသည္ဟုု နယ္လွည့္ေက်ာပိုုးအိတ္ က်န္းမာေရး လွပ္သားအဖြဲ႕မွ ဖာပြန္ေဒသ တာဝန္ခံ ေစာဖိုုးေအးက ေျပာသည္။

“ရြာ (၁၀) ေက်ာ္ေလာက္ကိုု ကူးစက္ေနၿပီ။ အခုုဆိုု ကေလး ၃၀၀ ေလာက္ရွိၿပီ။ ေျပာမယ္ ဆိုု ရင္ စျဖစ္တာနဲ႔တြက္ရင္ သံုုးပတ္ေလာက္ရွိေတာ့ ေပ်ာက္သြားတဲ့ကေလးတခ်ိဳ႕လည္းရွိတယ္။ အမ်ားစုုကေတာ့ မေပ်ာက္ဘူး ဆက္ျဖစ္ေနတယ္။ ဆိုုးဆိုုးရြားရြား အသည္းအသန္ျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးေတြလည္းရွိတယ္။ ကေလး ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ အသက္ဆံုုးသြားတယ္။” ဟုု ေစာဖိုုးေအးက သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္ သတင္းဌာနအား ေျပာသည္။

ကေလး တစ္ဦးမွာ ၀က္သက္ေရာဂါေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္သြားသည္ဟုလည္း ေစာဖိုးေအးက ေျပာသည္။

ၾသဂုုတ္လ လကုုန္ပိုုင္းက စတင္ျဖစ္ပြားလာသည့္ အဆိုပါ ဝက္သက္ေရာဂါမွာ လသားအရြယ္မွစၿပီး အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ား သည္ဟုု ေစာဖိုုးေအးက ေျပာသည္။

ေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီဆိုုပါက ကိုုယ္အပူရွိန္တက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုုးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ မ်က္စိမ်ားနီကာ နာ လာျခင္း၊ ေသြးပါသည္အထိ ဝမ္းသြားျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုုယ္တစ္ခုုလံုုးတြင္ အဖုုအပိန္႔မ်ား ထြက္လာ ျခင္း စသည့္ လကၡဏာမ်ားေပၚလာသည္ဟုု က်န္းမာေရးလုုပ္သားမ်ားက ေျပာသည္။

“ဗိုုင္းရပ္ေၾကာင့္ေပါ့၊ သူက ေလကေနလည္း ကူးစက္တယ္။ ကူးတာအရမ္းျမန္တယ္။ အခုုလိုုအပ္မႈေျပာဆုုိရင္ ကေလးေတြအတြက္ အာဟာရျဖည့္စြက္ဖုုိ႔က အေရးတႀကီးလိုုအပ္ေနတယ္။ ဒီေရာဂါ ျဖစ္သြားတဲ့ကေလး ေတြက အေရးျပားေတြ ခမ္းေျခာက္ကုုန္တယ္။ အစာအာဟာရအဓိက တိုုက္ေကၽြးဖိုု႔လိုုတယ္။ အားရွိမွ ေရာဂါကိုု ခုုခံႏုုိင္မွာ၊ ေနာက္ၿပီး ကာကြယ္ေဆးေတြ လိုုတယ္ဟုု နယ္လွည့္ က်န္းမာေရး လုုပ္သားအဖြဲ႕ က ေျပာသည္။

ေရာဂါဆိုုးရြားစြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေက်းရြာမ်ားသည္ KNU မွ ဖြဲ႕ထားသည့္ ကရင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဌာန မွ က်န္းမာေရးလုုပ္သားမ်ား၊ နယ္လွည့္ေက်ာပိုုးအိတ္ က်န္းမာေရး လုုပ္သားအဖြဲ႕မွ ဝန္ထမ္းမ်ားသာရွိေၾကာင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး အစိုုးရက်န္းမာေရး ဌာန၊ ေဆးခန္း၊ ေဆးရံုုမ်ား မရွိေသးသည့္ ရြာမ်ားျဖစ္သည္ဟုု ေျပာသည္။

ကရင္ က်န္းမာေရးဌာနမွ က်န္းမာေရး လုုပ္သားမ်ားႏွင့္ နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔တို႔အျပင္ Shoklo Malaria Research Unit –SMRUအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ Community Partners International တုုိ႔ကလည္း လိုုအပ္ေနသည့္ ေဆးဝါးမ်ားပံ့ပိုုးေပးလ်ွက္ရွိသည္ဟုု သိရသည္။

အလားတူ ကုသမႈမ်ားအတြက္လုိအပ္ေနေသးသည့္ ေဆးဝါးအကူအညီမ်ားကိုမယ္ေတာ္ ေဆးခန္း- MTC ႏွင့္ အစိုုးရမဟုုတ္သည့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ထံမွ အကူအညီမ်ားရယူကာ ကူသမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ္ လည္း ေဆးဝါးမ်ား ထပ္မံလိုု အပ္ေနေသးသည္ဟုု က်န္းမာေရး လုုပ္သားမ်ား က ေျပာသည္။

၎ေက်းရြာမ်ားတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း ဝက္သက္ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္သည္ ျဖစ္ပြားမႈ အဆုိးဝါးဆုံးျဖစ္ သည္ဟုနယ္ေျမခံက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားက ေျပာသည္။

KNU တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမသည္ အစိုုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုးတိုု႔အၾကား တိုုက္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသျဖစ္သည္။