တရုတ္နယ္စပ္ မိုင္းေပါက္ကြဲ။ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးေသ၊ တစ္ဦး ဒဏ္ရာရ။

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ၾကဴကုုတ္(ပန္ဆိုုင္း)ၿမိဳ႔နယ္ခြဲအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုုင္း ႏွစ္လံုုးေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေသဆံုုးကာ၊ တစ္ဦး ဒဏ္ရာရွိခဲ့သည္ဟုု မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ လူမႈကူညီေရး အသင္းက ေျပာသည္။

“မိုုင္းကြဲတာ ႏွစ္လံုုးကြဲတာဗ်၊ တစ္လံုုးက လူထိသြားတယ္။ ဆိုုင္ကယ္စီးလာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္ကိုု ထိသြား တယ္။ တစ္ေယာက္ေသ၊ တစ္ေယာက္ဒဏ္ရာရတယ္။ အခုုမူဆယ္ေဆးရံုုမွာပဲ။ နန္႔ေတာင္းေက်းရြာမွာျဖစ္တာ။” ဟုု မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဂရုုဏာ လူမႈကူညီေရးအသင္းက ဥကၠဌ ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

 ဗံုးႏွစ္လံုးမွာ တေနရာထဲတြင္ အခ်ိန္ျခား၍ ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 “က်ေနာ္သိသေလာက္ေတာ့ သံုုးနာရီေလာက္မွာ တစ္လံုုးကြဲတယ္။ My Tel တာဝါတိုုင္နားမွာ ေပါက္ကြဲတာေပါ့ ေနာ္။ ေနာက္နာရီဝက္ေလာက္အၾကာမွာ ထပ္ကြဲတယ္၊ အဲ့မွာ လူထိသြားတာ။ ရြာနားမွာပဲ။ သူကရြာရဲ႕ လမ္းေဘး ေပါ့ လမ္းေပၚမွာပဲ အဲ့မွာကြဲတာ”ဟု ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

မိုုင္းေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ေနရာမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ကိုုင္း၊ မူဆယ္ခရိုုင္၊ ၾကဴကုတ္(ပန္ဆိုင္း) ၿမိဳ႔နယ္ခြဲအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူအသံုုးျပဳေနသည့္ မူဆယ္မွ ပန္ဆိုုင္းသိုု႔သြားသည့္ ကားလမ္းမေဘး နန္႔ေတာင္းေက်းရြာတြင္ ျဖစ္သည္။

ၾကဴကုုတ္(ပန္ဆုုိင္း) ေဒသအတြင္း အစိုုးရတပ္မေတာ္အျပင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား၊ ေျမာက္ပိုုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိေနၿပီး စက္တင္ဘာ (၁၉) ရက္ေန႔က ေပါက္ကြဲမႈမွာ မည့္သည့္အဖြဲ႕မွ ေထာင္ထားသည့္ မိုုင္း ျဖစ္ေၾကာင္းမသိရေသးေပ။

ယခုုႏွစ္ ဧၿပီလ ရက္ေန႔က က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုုင္ငံတကာ ေျမျမွဳပ္မိုုင္း သတိမူေရးေန႔က ထုုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ ခံစာထဲတြင္ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံ၏ တုုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုု အနက္ ၉ ခုုတြင္ ေျမျမွဳပ္မိုုင္းမ်ား ျပန္႔ႀကဲေနသည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္စသည့္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တနၤသာရီ၊ ပဲခူးတိုုင္းတိုု႔တြင္ ေျမျမွဳပ္မိုုင္းအႏၱရာယ္မ်ား အမ်ားဆံုုးရွိေနၿပီး အစိုုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေျမျမွဳပ္မိုုင္းကိုု လံုုးဝ အသံုုးမျပဳၾကရန္ႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မိုုင္းရွင္းလင္းေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အဆုုိပါ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ တုုိက္ တြန္းထားသည္။