ABSDF – အားလံုုးပါ၀င္သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းသို႔ သြားမည္

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။
စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

အင္အားစု အားလံုးပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရး စားပြဲ၀ိုင္းမွတဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြား မည္ဟု ဒီကေန႕ က်င္းပၿပီးစီးသြားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ၏ ဧကါဒသမအႀကိမ္ ညီလာခံမွ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ဒုဥကၠ႒ မ်ိဳး၀င္း မွ ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕မွစ၍ ABSDF ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ ေဒါင္းတမာန္စခန္းတြင္ ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ ညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၏ မူလ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ မူ၀ါဒ လမ္းစဥ္ မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ကိုင္စြဲ၍ ႏုိင္ငံေရးျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကေၾကာင္း မကဒတ ဒုဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳး၀င္း မွ ေျပာသည္။

အဲ့ဒါေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႕၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိဖို႕နဲ႕ အင္အားစု အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ဖို႕ရယ္ ၿပီးေတာ့မွ    ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္တူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတြကို အာမခံႏုိင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ ေရး အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့ ၊ အဲ့ဒီ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ သံုးရပ္ ေအာက္မွာ လက္ရွိ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ အေျခအေန ေအာက္မွာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို  ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားဖို႕အတြက္ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။

ABSDF မကဒတ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒသမအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ 2008 ဖြဲ႔စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒကိုုနည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္တိုုက္ဖ်က္သြားမည္ဟုု ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း ABSDF ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဆလိုင္းေယာေအာင္ က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံကို ဒီေန႕ တိုင္းျပည္နဲ႕ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒါအရွိတရားျဖစ္တယ္၊ ဆိုေတာ့ ဒီအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႕က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးကို အေျခခံၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႕က ဒီေန႕ ေျပာမယ္ဆိုရင္ လြတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳကို ေဆာင္ရြက္ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႕ NCA ထဲမွာလည္း က်ေနာ္တို႕က အခိုင္အမာ ေရးထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကမွ တဆင့္ က်ေနာ္တို႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒ နဲ႕ က်န္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္သြားဖို႕ဆိုတာ အထိပါ။ ဟု ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ ဟုလည္း မကဒတက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာေတာ့ အခက္အခဲေတြ စိန္ေခၚမွဳေတြရွိတယ္ဆိုတာ နားလည္တယ္ အဲ့ဒီ အေျခအေနအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ဒီအခက္အခဲ စိန္ေခၚမွဳေတြ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႕အတြက္ စိုးရိမ္တာေပါ့၊ ဒီ တပ္မေတာ္ ၊ အစိုးရ နဲ႕ EAO ၾကားထဲမွာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႕ဆံုၿပီးမွ အျမန္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာသင့္တယ္ဆိုတဲ့ဟာ သေဘာထား အျမင္ရွိတယ္၊ ဟု ဒုတိယ ဥကၠဌ မ်ဳိး၀င္းက ေျပာသည္။  ယေန႕ကာလ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြကို အေျဖရွာတဲ့ေနရရာမွာေတာ့ တဖြဲ႕ခ်င္းစီ အက်ိဳးစီးပြားေတြ ၾကည့္မွာျဖစ္သလို ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးရဲ့ အက်ိဳးစီးပြား ကိုလည္း ၾကည့္ရွဳ႕ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိူမ်ိဳး တူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုျပသနာ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရွဳၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုတဲ့ အေျခအေနေပါ့။

 ယေန႕ ၿပီးဆံုးသြားသည့္ ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေန႕တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၂၅ ဦးကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ခဲ့ရာ မူလ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ ျပန္လည္ အေရြးခ်ယ္ ခံၾကရသည္။ ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္ သံခဲ၊ ဒုဥကၠ႒ ရဲေဘာ္မ်ိဳး၀င္း ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ ဆန္နီ အပါအ၀င္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၉ ဦးကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။