၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုုင္ရေရး မြန္ပါတီ ၾကိဳးပမ္းမည္

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

မြန္ႏိုုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းႏိုုင္ၿပီ ျဖစ္သည့္ အတြက္ လာမည့္၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္“မြန္ပါတီ” အေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အႏိုုင္ရေအာင္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

“မြန္ပါတီ” အေနျဖင့္မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ား သာမကအျခားတိုင္းရင္းသား မ်ားပါမဲထည့္ေပးႏိုင္ေအာင္စည္း႐ုံးသြားမည္ ဟုမြန္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ကေျပာသည္။

၂၀၁၀ႏွင့္၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကမြန္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္မြန္တိုင္းရင္းသားမဲမ်ားကိုသာအားကိုးအားထား ၿပီးမြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား၌သာ စည္း႐ုံးခဲ့ေသာ္လည္းလာမည့္၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမဲမ်ားပါရရွိႏိုင္ေအာင္ စည္း႐ုံးသြားမည္ ဟုု ေျပာသည္။

လာမယ့္၂၀၂၀မွာက်ေနာ္တို႔မြန္လူထုမဲနဲ႔ မဟုတ္ပဲနဲ႔တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးက်ေနာ္တို႔ပါတီအေပၚယံု ၾကည္သက္ဝင္လာေအာင္ဆက္လက္စည္း႐ုံးရမယ္ဟုမြန္ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ႏိုင္က်န္ ရစ္ ကေျပာသည္။ “ညီညြတ္ေရးသည္ အဓိကပါ ညီၫြတ္ျခင္းသည္ အင္အား အင္အားကို က်ေနာ္တို႔ စုစည္း ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ မဲေအာင္ေရးကေတာ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ လို႔ ေပါင္းစည္းေရးကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။”

မြန္ပါတီအေပၚမြန္တိုင္းရင္းသားမ်ား သာမကအျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားပါယံုၾကည္သက္ဝင္လာေအာင္ျဖစ္ႏိုင္ ေခ်ရွိသည့္ကတိကဝတ္မ်ားေပးၿပီးစည္း႐ုံးသြားမည္ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ၊မြန္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္မြန္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ၃ပါတီတို႔ ေပါင္း စည္းထားသည္ပါတီကို“မြန္ပါတီ” (Mon Party) ဟုအမည္ေပးထားၿပီးပါတီအမည္သစ္ကိုမြန္ျပည္သူတို႔အားစက္တင္ဘာ၂၁ရက္ေန႔ကတရားဝင္ မိတ္ဆက္ေပး ခဲ့သည္။

မြန္ပါတီ၏ ပါတီအေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း၊ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ပါတီေရွ႕ ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပထမ အႀကိမ္ က်င္းပသြားမည့္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳသြားမည္ ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ဆက္ေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာပါတီေတြဘယ္ေလာက္ပဲကြဲကြဲျပႆနာမရွိေပမယ့္က်ေနာ္တို႔တိုင္းရင္းသားဘက္မွာက ေတာ့က်ေနာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပါ့ေနာ္မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခင္ စပ္ၾကားမွာက်ေနာ္တို႔တျခားေသာတိုင္းရင္းေတြနဲ႔အတူရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ဖို႔ကကိုယ့္အင္အားစုေတြ စုစုစည္းစည္းရွိၿပီးေတာ့မွအတူ တကြႀကိဳးပမ္းဖို႔လိုတဲ့အတြက္မြန္အင္အားစုအားလံုးစုစည္းဖို႔လိုတယ္ဟုမြန္ျပည္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ကိုမင္းေအာင္ထူး ကေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပါတီမ်ားတြင္ အဆိုုပါ မြန္ႏိုုင္ငံေရးပါတီ (၃) ပါတီအျပင္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)တုုိ႔ ရွိသည္။

“က်ေနာ္တို႔ မြန္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ ေပါင္းစည္းႏိုင္တဲ့ အတြက္ မြန္ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဝမ္းသာ တယ္။ ဒါေပမယ့္ အင္အားစု အားလံုး စံုသလား ဆိုတာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးေပါ့ေလ။ ဥပမာအားျဖင့္ က်ေနာ္ တို႔ အမ်ဳိးသမီးပါတီ(မြန္) ေပါ့ေလ က်န္ေနေသးတယ္” ဟု မြန္ျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုမင္းေအာင္ထူး က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့စဥ္ကမြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳမြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ တစ္ပါတီသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္၃ရပ္အတြက္ကိုယ္စားလွယ္၁၆ေနရာထိအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ထိုု႔အျပင္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္တြင္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ၊မြန္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္အမ်ဳိးသမီးပါတီ (မြန္)ဆိုၿပီးပါတီ၃ပါတီတိုု႔ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာမြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီက၁ေနရာႏွင့္မြန္ အမ်ဳိးသားပါတီက၃ေနရာစုစုေပါင္းမြန္ပါတီကိုယ္စားလွယ္၄ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

မြန္ပါတီမ်ားလာသည့္အတြက္၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မြန္မဲဆႏၵရွင္တို႔၏မဲမ်ားကြဲသြားၿပီးမြန္ႏိုင္ငံေရး ပါတီ မ်ားမဲ႐ႈံးခဲ့သည္ဆိုၿပီးရဟန္းရွင္လူမြန္ျပည္သူလူထုမ်ားကမြန္ပါတီတစ္ပါတီတည္းျဖစ္ေရးႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ ၾက သည္။